Dato: 10. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basns den 10 Januar 1867

Kjre Fru Ingemann!

Den sidste Dag i det gamle Aar skrev jeg Dem til, jeg vil troe at De har modtaget det og haaber at De ikke er syg; jeg er endnu paa Landet og har den lange Tid slet ikke flt mig vel efter den voldsomme Tandpine jeg leed af i Kjbenhavn. Paa Basns var, som jeg skrev, for bevgeligt og omflyvende i Juletiden og derfor tog jeg over til Holsteinborg hvor der var srdeles stille, men allerede de frste Dage i Aaret vilde de der Alle til Kjbenhavn og blive Vinteren over, jeg maatte altsaa igjen til Basns og havde det Uheld da jeg vel var i Vognen og / vilde lukke denne til at faae den venstre Pegefinger ind i en Mekanisme der slog til og nappede ikke blot et Stykke Hud, men et lille Stykke Kjd ud af Fingerspidsen; det smertede meget og jeg har i alle disse Dage gaaet med Omslag, nu synes det at lges. Den 10de, senest den 11, maatte jeg vre igjen i Kjbenhavn og derfor var det min Bestemmelse senest som igaar at have indtruffet i Sor, men vi have lige til i aftes vret uden Breve og Aviser, man har sagt at Banetogene vare standsede og jeg sidder altsaa endnu her. Imorgen maa jeg ndvendig afsted; i Slagelse erfarer jeg hvorledes det forholder sig med Befordringen, kan jeg gaae lige til Kjbenhavn, da / er jeg ndt til at gjre det, men er der endnu nogen Standsning da er jeg imorgen Eftermiddag i Sor. Maa jeg flyve forbi, da sees vi frst, om Gud vil, i April! hils venligt Sophie fra mig, men maaskee sees vi! jeg fler mig noget nerveus og i Dag virker det i den syge Finger. Julen har vret dog nsten lidt for stille og jeg har aldeles ikke kunnet gaaet om i Haven eller paa Landeveien. Gud veed hvad det nye Aar bringer, det henrundne var for mig rigt og godt; jeg gjennemlb det med Tankerne Nytaars Aften da jeg sad alene i min lille Stue. Om en tre Uger reiser Bergse med sin Sster til Italien, den unge Jonas Collin / som var med mig i Spanien, ledsager ham. De har vel lst Bergses: "Fra Pjazza del popolo". "Breve fra Helvede" have ogsaa vakt stor Opmrksomhed. - Der er i det Hele taget udkommet en Mngde Bger ved dette Aar-Skifte. Mine Planer i det nye Aar er at flyve til Paris i April og see den store Udstilling; man fortller at der komme hele Huse og Telte med Beboerne selv, fra Asien og fra Africa; hvert Land skal representeres; Fra Grnland og Island komme kun Folkefrdets Kldnings Stykker men udstoppede Figurer faae Klderne paa. Lev nu vel, kjre Fru Ingemann! tak for Deres trofaste Deeltagelse for mig

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 307, billed 6854-57)