Dato: 1. april 1867
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den l.ste April 1867.

Histrede og kjre Ven!

Da Dit Navn er ligesaa uadskilleligt fra Danmarks Hder, som Mindet om den 2.den April, Din Fdselsdag, saa er det umuligt at glemme et saadant Moment i vort Hjertes Historie; Modtag derfor baade Tak for alle de Nydelser, Din Musa har skjnket os, saavelsom for det hjertelige Venskab, hvormed Du har beret og gldet mig og min Familie; og de bedste nsker for den Fremtid, der endnu staaer aaben for Dit Ynglingesind og Din barnlig-ungdommelige Phantasie. - Fra mine Fruentimmere og fra mig sendes Dig herved en Bouquet af venlige Hilsener, Aarstiden skjnker ingen Blomster, men for Dig voxer der en [sic] heel Flor, af Flelser, som Du selv maa skjnke Navne, da Ingen bedre end Du er inde i Hengivenhedens og Beundringens Botanik. Jeg vilde gjerne skrive et langt Brev, men har intet Andet at tale om, end vor dybe Lngsel efter Foraaret, som vi agte at nyde - "med fulde Drag" - i vor yndige Skovnatur. Alle sprge mig om jeg ikke agter mig til Paris i Sommer, men jeg bryder mig ikke synderlig om al den frygtelige Hurlumhei, thi hvad der nu mere end Paris sdvanlig frembydes, overgaaer mine Krfter og det gaaer med denne Stad som med vor Dyrehave: Jeg kommer der helst naar Gyngerne og Lirekasserne ere borte. Om Din Tid tillader det saa lad mig hre lidt fra Dig; fortl mig Noget om Dine Sommerplaner og om Dine nye ventyr, maaske ogsaa lidt om Balletterne. Nu Farvel for denne gang, hils Vennerne og vr selv paa det kjrligste omfavnet af

Din hengivne Ven og "Schtzer"

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter