Dato: 17. april 1867
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 17de April 1867

Kjere Herr Professor!

Skjndt min Tid idag er meget afmaalt vil jeg dog ikke undlade at sende Dem nogle Linier der skulde tolke Dem min hjerteligste Tak for Deres kjere velkomne Brev, som jeg modtog igaar Morges; jeg haaber at den slemme Hovedpine ganske har forladt Dem og at De ved Modtagelsen heraf intet Spor mere fler deraf saa at De i fuldt Maal maa kunde nyde alle de Herligheder, som det kjmpestore Paris for ieblikket har at frembyde. Her er intet Srdeles forefaldet siden De forlod os og i de polittiske Forhold gaar det jo op og ned. Igaar Aftes mente man atter at det saae mere fredeligt ud. Imorges ventedes Kongen hjem og antager jeg at han er kommet. - Indlagt medflger en Anbefalings Skrivelse fra min Svoger Professor Melchior, som det skulde glde mig om De vilde og kunde gjre Brug af. Melchior har havt Leilighed til at vise denne Mand vsentlige Tjenester, saa han fler sig overbevist om at han vil gjre sig en Glde af at kunne vre ham til Gavn og naar han, som jeg formoder, ogsaa kjender noget til vor Stolthed, vor kjere og meest yndede Digter, saa vil han vist selv glde sig over personligen at gjre Deres Bekjendtskab. Ligeledes flger hermed en eiendommelig Tale der er bleven holdt i Vartou Kirke, hvoraf man seer at gamle Gruntvig nu maa blive ndt til at ende sin Virksomhed, thi nu er han nsten galere end hele hans Menighed. Igaar havde vi et langt udfrligt Brev fra Rom med venlig Hilsen til Dem. De havde gjort to Dages Udflugt til Tivoli i Selskab med flere danske Herrer Neergaard Vadon, Lapang, Lorange Schnekloth og flere, og havde de truffet Lehmanns og Clausens Familie, som paa 8 Dage vare reist til Neapel, og imidlertid beredtes en Fest for dem i den skandinaviske Forening, til de kom tilbage i Anledning af hans Fdselsdag [tilfjet i venstre margin: Jeg mener Clausen, ikke for Lehmann]. De Nygifte more sig over al Beskrivelse deiligt, og benytte de sig af den Opmuntring de have faaet her hjemmefra om at blive lnge borte, forelbig tage de Paaskehitidelighederne med og gaa derfra til Florenz. De vilde have gaaet til Subiacco og Olevano, men der skal vre usikkert og opgave de det; man vover sig ei heller om Aftenen uden for Roms Porte. Klokken 7 ere alle Butikker lukket og Klokken 9, som udddt paa Gaderne. - Jeg var i Formiddag ude ved Qvsthuusbroen for at sige Farvel til Heckschers, min svenske Svigerinde Jeanna Henriques med hendes Sster og til Thyra Hammrich, der alle i Selskab reiste til Sverrig. Thyra havde med Lngsel ventet paa at Heckschers skulde komme tilbage fra Paris, thi hun havde Lfte om de vilde tage hende under deres Beskyttelse, da hendes Fader ikke kunde reise med hende, og blev hun ellevild af Glde, da hun tilfldigviis traf dem heroppe i Sndags. Dersom De seer Herr Asger Hammrich, da kunde De bringe ham en varm Hilsen fra hans Forldre og Broder, som jeg der talte med ligeledes beder jeg Dem at formelde ham saa vel som Herr Robert Watt min venlige Hilsen. - Jeg skal til stort Middags Selskab idag hos Billes, hvor jeg skal trffe Halls, Brocks, Adlers og vist mange flere, jeg veed ikke om Block skal der; i hvert Tilflde skal jeg besrge Deres Hilsen til ham naar han kommer imorgen. Lund har faaet en nyt Billede fra Dalarne paa Udstillingen, som man synes meget godt om. Blocks Maleri (eller rettere vort) er Glandspunktet og har intet kunnet fortrnge det. - Jeg maa dog endnu fortlle Dem det nyeste Nyt, nemlig at Ole Srensen ikke er Morderen fra Louisegade, som man ved hans egne Tilstaaelser havde antaget ham for; det har vist sig at det har vret en falsk Bekjendelse, og at han ikke har kunnet gjre Rede for alle de Ting som han havde sagt at vre i Besiddelse af. Jeg synes at det i flere Maader er meget srgeligt; frst at den virkelige Morder har faaet Tid til at undvige og dernst faar man endnu et strkere Indtryk af at de vist maa bruge utilladelige Tvangsmidler for at faa en Anklaget til at bekjende. Man siger naturligviis at denne her skal vre Idiot, men det hrer der ikke meget mere til at blive.- Tnk Dem, kjere Herr Professor, mine ine vilde slet ikke blive gode og har jeg maattet love Professor Melchior at give mig ham i Vold i 8 ja maaske 14 Dage, saa vil han love mig at faae Bugt med dem, men saa maa jeg hverken lse eller skrive ja hverken gaa i Theateret eller i Selskab i den Tid; det er jo meget haarde Conditioner, men jeg vil dog heller indlade mig derpaa end udstte mig for at svkke inene, som jo er en altfor vigtig og kjr Deel af os selv. Min Mand er endnu ovre i Rigsdagen og frygter jeg for at han ikke kommer tids nok, til selv at tilfie en Hilsen, som jeg i hans Navn overbringer Dem, ligeledes fra Fru Lund, Fru Heiberg, der have vret her idag, fra alle Brnene; lille William har jeg ikke seet, men har jeg sendt ham Deres Hilsen. Idet jeg nsker Dem en gldelig Fest bede jeg Dem undskylde det daarlige Brev fra Deres meget hengivne

Dorothea Melchior.

[i marginen, s. 1:]

Jeg vil gjerne undskylde Pletterne paa Deres Brev, maa det ikke skeer paa Indholdets Bekostning thi det var langtfra magert.

Copenhague le 17' Avril 1867

Mon cher ami!

J'espre que les deux traductions de votre annonce sont arrives et que vous en tes content.

Mon motif essentiel aujourd'hui de vous crire n'est pas seulement de vous envoyer de mes nouvelles, mais plutt d'introduire chez vous, mon cher Boissonneau, un de mes meilleurs amis d'ici. Vous connaissez sans doute cet homme clbre savoir l'auteur le plus renomm en nom Mr H. C. Andersen. Ses contes et fables si rnomms non seulement en Europe mais en mme temps dans tous les pays civiliss sont traduits en anglais, franais, allemand, hollandais, italien etc. etc. Je suis persuad qu'en representant Mr Andersen chez vous je vous donne un signe de grande amiti. Mr. Andersen n'est pas seulement grand auteur, mais aussi grand et aimable comme hte et homme ft de tous le monde.

Vous m'avez invit, mon cher ami, de demeurer chez vous cet t. Je ne sais pas encore certainement, si mon temps me permettra de faire usage de votre invitation amicale. Mais si mon ami, Mr Andersen ne peut pas reussir de trouver un logement, qui ne coute trop cher, je lui ai donn votre adresse en lui disant "Mr. Boissonneau est un de mes meilleurs amis Paris. Allez allors avec cette lettre chez lui Rue de Monceau No 7, et je suis persuad qu'il vous procurera une chambre pas trops cher, u mme il vous invitera, si ces chambres sont dej arranges, demeurer chez lui. Dans tous les cas, tous que vous faites envers mon ami je le regarderai comme signe d'amiti envers moi. - Si nous n'aurons pas de la guerre en Europe c'est possible [over linjen tilfjet: mais possible, je le repte] que j'irai au commencement du moi d'Aot, Paris. J'espre ce temps - la pouvoir arranger mes affaires avec votre maison.

Recevez en avant, mon cher Boissonneau mes remerciments les plus intimes pour votre hospitalit, j'en suis persuad, et amiti envers Mr Andersen.

Je reste, Mr, votre trs dvou

Melchior

Mr Boissonneau, pre Oculariste,

No 7, rue de Monceau

Tekst fra: Niels Oxenvad