Dato: 29. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Jules Jürgensen
Sprog: dansk.

Bern den 29 Mai 1867

Kjære Ven!

Inderlig Tak for de hyggelige Dag Du forundte mig, jeg følte og fornam ret dit Hjertelag for mig og skal gjemme det. Dine Børn var alle saa gode mod mig saa deeltagende, hils dem ligesom ogsaa Børnebørnene! Veiret vedblev da at være slet hele den Dag jeg reiste og i Biel maatte jeg vente over halvanden Time før Toget afgik til Bern; her blev jeg godt indqvarteret i Bellevue og igaar fik jeg det deiligste Sommerveir, gik strax derfor ud til Bjørnene og saae dem og Ungerne kravle op i det høje Træ i Bjørnegaarden; drev saa omkring, saae Kirken, besøgte Pastor Baggesen og Boghandler Blom, havde iaftes deilig Alpeglühen, som jeg saae fra Haven og fra min Balcon; idag spaaede man Regn, men Veiret er saa deiligt at jeg om en Halvtimes Tid kjører til Thun, seiler til Interlaken og haaber at være her tilbage i Bern iaften; men et par ord maa jeg dog skrive til Dig, Brevet tager jeg med til Interlaken, derfra flyver det til Dig i dine Bjerge, hvor jeg vil haabe det ogsaa i Dag er en smuk Dag. Fra Kjøbenhavn skriver jeg naar jeg der er en Smule i Ro. Hils vore fælles Venner.

Din hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Om Gud vil, reiser jeg imorgen fra Bern, hjemad!

[Udskrift:] Monsieur

Monsieur Jules Jurgensen

a Locle. Canton Neuchatel. Suisse.

franco

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topsøe fotokopi)