Dato: 3. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Gebhard Moltke-Hvitfeldt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 3 Juli 1867

Kjre Hr Greve!

Min hjerteligste Tak for Deres store Godhed mod det unge Menneske, dernst en ligesaa varm Tak for Deres Velvillie for mig; vil Gud er jeg allerede Lverdag Formiddag paa det kjre gamle Glorup. Fru Scavenius fra hvem jeg skal bringe venlige Hilsner, reiser Sndag morgen med sine Brn til Schweiz, jeg vil derfor tage fra Basns, Lverdag-Morgen, den 6te, saa tidlig at jeg er i Korser naar Morgentoget indtrffer der fra Kjbenhavn og da strax gaae over Bltet. Deres Excellense / er saa venlig at love mig Deres Vogn i Nyborg, jeg vil saaledes vre istand til at naae Glorup til Frokost-Tiden. Det er deiligt at Deres Fru Grevinde er hjemme, jeg tillader mig at sende min glade, rbdige Hilsen; De ville jo nok begge beholde mig en otte Dages Tid, jeg veed at jeg vil fle mig hjemme og takker forud for de smukke Dage, som venter mig.

Deres Excelenses taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 801-02)