Dato: 15. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Thyra Krag-Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet

den 15 Juli 1867

Kjre Fru Grevinde!

I Forvisningen om Deres Naades hjertensgode Sindelag og i Troen paa at De ikke vil Tabe Deres Velvillie for mig, vover jeg i Dag at komme med en Bn for et forladt ungt Menneske, hvad jeg har at sige om ham staaer paa vedlagte Blad, Deres Naade vil lse det og i hvilken Bestemmelse De end tager forunde mig det tilbage sendt snarest, til Basns ved Skjrskjr. Jeg vil efter at have faaet det fra Deres Naade, bede Grev Moltke Huitfeldt tegne sig og naar jeg har et Par saadanne Navne, vil Hr Grosserer Melchior stte sit og skaffe endnu et Par til, og da er den unge Mand hjulpet.

I fire uger har jeg nu vret / her paa Rolighed, tilbragt saa lykkelige Dage som fortrffelige Mennesker med Formue og Velvillie kan forunde Een. Jeg har skrevet et Par Eventyr og har Stof til flere. Imorgen tidlig tager jeg over Sor til Basns og derfra til Glorup, i det Fru Scavenius allerede den 27 Juli med Frken Luzie reiser til Schweiz.

Det bedrver mig ret at jeg aldeles ikke i denne Sommer faaer Deres Naade [at see] og der er lang Tid til et kommende Aar.

Deres Naades

taknemlig hengivne

rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 764-65)