Dato: 12. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mer Aron Goldschmidt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 12 August 1867

Kjre Hr Goldschmidt!

Her har jeg den Fornilse, efter Lfte, at sende Dem et nyt Eventyr: "De smaa Grnne", synes De om det, da er det til Deres Tjeneste, men jeg betinger mig Ret til, efter et Aars Forlb, at kunne optage det mellem mine andre Eventyr og Historier. Kommer dette mit Bidrag for seent, vr da saa venlig at sende mig det snart tilbage.

Deres hengivne

H. C. Andersen

til Digteren Goldschmidt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 163)