Dato: 17. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 17 August 1867

Kjre Fru Kock!

De troer vist at jeg er i Africa eller dd og borte fra denne Verden siden De ikke hrer et Ord fra mig! Nu kommer jeg, om Gud vil, i nste Uge til Byen, men De maa dog have et Par Linier forud; jeg var frst paa Basns, fli saa til Glorup i Fyen, det var i Regntiden, raat og vaadt, jeg kunde neppe rre mig i Haven uden at frygte for at miste mine Galosker i den mosede Grund, der rislede en Kilde ved hvert Skridt man gik. Haven er ellers deilig paa Glorup og under mit Ophold der, blev en ny Hngebro paa 100 Fods Lngde indviet; et storartet Arbeide, det skal have kostet henved 12000 Rdlr. / Broen hnger hen over en Dybde hvor der voxe de strste Ege jeg har seet, den hnger i to gothiske Taarne fra hvilke man seer over Beltet til Langeland og Sjlland. Nu har jeg senere vret 14 Dage omtrent her paa Holsteinborg og Veiret saa smukt og sommerligt, at det er en Lyst. Det har ogsaa gldet mig at vore franske Venner have et saadant Veir. Aftenerne herude er saa stille og milde, Lindeblomsterne dufte og Maanen seiler i en halv spansk Himmel. Det var min Bestemmelse at have vret i Byen under de franske Gjesters Besg, men da jeg lste Fest-Arangementet, saae hvorledes det gik i Fart paa Fart, hygtede jeg for at jeg ikke havde Krfter nok til at tage Deel deri; Ingen tilskyndede mig, de kjre Venner paa Holsteinborg holdt / venligt paa mig og saa er jeg blevet her, men naar jeg lser i Aviserne de Taler der ere holdte, hrer om den folkelige Stemning, bliver jeg ganske bld om Hjertet. Paa Mandag eller Tirsdag i Ugen reiser jeg ind til Byen og da haaber jeg vi sees, jeg haaber ogsaa at see den kjre Henny, som det er mig en Sorg at jeg slet ikke har seet siden den Morgen jeg var hos ham i Hotellet. Hils ham og Deres andre Brn i Hjemmet. Jeg har skrevet to Eventyr og en Historie, jeg har dernst reenskrevet det meeste af min Portugals Reise, men den er kun nogle faae Ark, og skal ud i samlede Skrifter, maa altsaa vente, til der kan blive et fyldigere Bind. Nu har De vel, naar vi sees, Deres Portrtkort til Jorge, han sprger ideligt derom. Til Nytaar kommer / et Udvalg af alle mine Digte [overstr: ud]; jeg glder mig til den Bog idet jeg da kan udrense mine Digtsamlinger og levere dem jeg troer nogenlunde holde sig i Tiden. Det bliver omtrent 16 Ark. Jonna Stampe med sine Brn er i Hellebek, veed De vel, der bruger hun Badene. Redacteur Bille med Frue, ligesom ogsaa Melchiors rejse i disse Dage til Schweiz, gid at jeg kunde det samme. Jeg har Lyst at see Udstillingen i sin Fylde fr den nu snart veirer hen, men jeg kommer der ikke, jeg kommer til Kjbenhavn, Efteraaret kommer, Vinteren kommer - Gud veed hvad der kommer! men De vil ikke glemme Deres hjerteligt

hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 317, billed 6882-85)