Dato: 5. november 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Odense Bispegaard d 5 Nov. 1867.

Hitrede Ven! .

Idag har jeg omsider den Glde at skrive Dem til i den Anledning, som jeg med Glde har imdeseet: November Maaned er kommen, og Deres Fdreneby haaber nu Opfyldelsen af det Tilsagn, som De har givet os at ville besge os under Forhold, som, tillade os at vise, hvorledes vi nske at modtage Dem. Efter Aftale med "Byens Fdre" har jeg det Hverv at formaae Dem til at komme herover og skal overlade Dem selv at bestemme Tiden nrmere. Formedelst Omstndigheder, som vi ikke ere Herre over, maa det ansees nskeligt, at De vil vlge Tiden saa seent i denne Maaned, som De kan. J eg vilde saaledes foreslaa, at De vilde love Byen Deres Nrvrelse Onsdag d 28de, og jeg udbeder mig og min Familie, at De vil tage Bolig i Bispegaarden og skj nke dens Beboere den huuslige Glde af Deres Nrvrelse. Vi haabe, at De vil komme senest Dagen forud eller endnu hellere tidligere, og baade fr og efter Byens Fest tage med vanlig Venskab tiltakke med hvad vi kunne byde. - Om nogle Dage agter jeg selv at komme til Kjbenhavn og skal da hente Deres Svar og Bestemmelse af Dagen, hvilken vi naturligviis maa nske at vide 8 Dage forud.

Det har ikke vret muligt at stte denne Plan i Forbindelse med Deres Reise til Basns;. men vi haabe, at det vil vre Dem ligesaa let at komme til os fra Kjbenhavn som derfra.

Med glad Tanke om forestaaende Mde og med Bevidnelsen af min Kones og Brns venligste Hilsener forbliver jeg Deres hengivne C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus