Dato: 18. november 1867
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvnget 18 Nov 1867.

Histrede resborger Andersen!

Nu da ikke blot Europa, men ogsaa Odense stter Dem paa rens Tinde, fler jeg alvorlige Skrupler ved at byde Dem til at sidde paa saa ringe en Plads, som en Stol ved mit Middagsbord er.

Dog - den der Intet vover, Intet vinder! - Tr jeg haabe at see Dem i Morgen Tirsdag - til Middag paa sdvanlig Tid og Sted?

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost