Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX
Sprog: dansk.

Deres Majestt!

[overstr: Under Festen iaftes for mig paa Raadhuset i Odense]

Iaftes [overstr: under Festen som min Fdeby gav for mig, hvor] da jeg stod overvldet af al den Kjrlighed og Deeltagelse enhver Stand forundte, jeg flte mig lige saa ydmyget som lftet kom Telegram med mange Hilsener til mig rundt om fra alle Landets dele, som de meest uventede, det som hist velsignende, kom ogsaa en Lyknskning fra min Konge og hans hie elskelige Familie ogsaa Lyknsning til mig, jeg blev dybt bevget derved, den hele store Forsamling var glad grebet over det som jeg saa lykkelig. [overstr: hvorledes skal jeg] Gud glde og velsigne Deres Majestt og hele af mangt et Hjerte flte / den kongelige Familie, som saaledes viiste og altid har [overstr: mig som] viist mig saa megen Naade, Deeltagelse, et Hjertelag, der er en Rigdom for alle Tider som jeg her ikke til at takke for. Jeg vilde ieblikklig have telegrapheret til Deres Majestt, men der blev sagt mig at [overstr: det man ikke] det nok ikke skikkede sig at en Privatmand telegraphere til Kongen, [overstr: og derfor] men skrive tr jeg [overstr: veed jeg at turde, og derfor] og derfor i dyb Underdanighed og af et varmt taknemligt Hjerte sender jeg her disse skrevene Ord, ved min Hjemkomst til Kjbenhavn har jeg det Haab at Deres Majestt vil mere modtage min [overstr: inderlige] mundtlige dybflte Tak!

i allerdybeste Underdan[ighed]!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 385-86)