Dato: 18. februar 1868
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg, d. 18de Februar, 1868.

Kjre Etatsraad.

Idet jeg baade paa min Kones og egne Vegne takker Dem hjerteligt for Deres Venlighed at sende os Deres saa interessante Kjobenhavns Historie, tillader jeg mig at sporge, om De ikke vil gjre os Dem yderligere forbunden ved at glde os med Deres Nrvrelse til Middag paa Fredag Kl. 5 med nogle faa gode Venner.

I Haab om et gunstigt Svar, forbliver jeg Deres med sand Hiagtelse hengivne og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hivelbaarne

Hr. Etatsraad H. C. Andersen,

Commandeur og Ridder af fl. Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost