Dato: 24. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Marcus Spring
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 Marts 1868

Kjre Hr. Marcus Spring!

Fortrffelige Ven! De og Deres dle Hustru have ikke glemt mig, derom er jeg forvisset og da i disse dage een af mine Venner Hr Melchior i hvis elskvrdige Familie jeg saa godt som daglig kommer, reise til New-York kan jeg ikke unlade at sende min varme Hilsen! jeg er Gudskee Lov rask og ungdoms frisk endnu, hvert Aar har jeg tumlet mig lidt i Udlandet, snart i Frankerige og Schweitz, snart i Holland, Spanien og Portugal, jeg trnger saaledes til et aandeligt Bad og forfrisket deraf, kommer jeg hjem og bringer nye Eventyr og Historier, som synes at flyve endnu videre om i Verden end jeg selv. Gud er forunderlig god og naadig mod mig, saa jeg tidt / maa sprge: hvorfor forundes mig al den Lykke. Hvor smukt min Fdeby Odense har hdret mig for ikke mange Maaneder siden, ved festligt at udnvne mig til resborger, vil De have lst om i New York Tempes. Gjerne kom jeg engang til Amerika, men jeg frygter den lange S-Reise og ved den paa den ulykkelige Henriette Wulff. Hendes Sster Fru Kock sender Dem og Deres Frue venlig hilsen, hun har glde af sine Brn og Brnebrn de trives vel.

Bring min hjertelige Hilsen til Deres Frue og til hver Enkelt som har Hjertelag for

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. A.

Til Hr M. Spring

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 158)