H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Marcus Spring 24. marts 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 24. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Marcus Spring
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Marts 1868

Kjære Hr. Marcus Spring!

Fortræffelige Ven! De og Deres ædle Hustru have ikke glemt mig, derom er jeg forvisset og da i disse dage een af mine Venner Hr Melchior i hvis elskværdige Familie jeg saa godt som daglig kommer, reise til New-York kan jeg ikke unlade at sende min varme Hilsen! jeg er Gudskee Lov rask og ungdoms frisk endnu, hvert Aar har jeg tumlet mig lidt i Udlandet, snart i Frankerige og Schweitz, snart i Holland, Spanien og Portugal, jeg trænger saaledes til et aandeligt Bad og forfrisket deraf, kommer jeg hjem og bringer nye Eventyr og Historier, som synes at flyve endnu videre om i Verden end jeg selv. Gud er forunderlig god og naadig mod mig, saa jeg tidt / maa spørge: hvorfor forundes mig al den Lykke. Hvor smukt min Fødeby Odense har hædret mig for ikke mange Maaneder siden, ved festligt at udnævne mig til Æresborger, vil De have læst om i New York Tempes. Gjerne kom jeg engang til Amerika, men jeg frygter den lange Sø-Reise og ved den paa den ulykkelige Henriette Wulff. Hendes Søster Fru Kock sender Dem og Deres Frue venlig hilsen, hun har glæde af sine Børn og Børnebørn de trives vel.

Bring min hjertelige Hilsen til Deres Frue og til hver Enkelt som har Hjertelag for

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. A.

Til Hr M. Spring

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 158)