Dato: 1. april 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Bispegd d. 1 April 1868.

Kjre Hr Etatsraad!

Den Dag, som oprinder imorgen1 vil endnu mgtigere drage vore Tanker til Dem end tidligere, og jeg udfrer derfor et almindeligt nske ved at sende Dem en venlig og hjertelig Hilsen fra den gamle Bispegaard. Jeg lyknsker Dem saameget mere til det Aar, De har tilbagelagt som det baade ved, hvad det har bragt, og ved, hvad det ikke har bragt, har vret et saa gldelig betydningsfuldt Aar. Medens De let kan vide hvad jeg mener med det, som Aaret bragte, hvortil jeg selv var saa glad Vidne, behver jeg maaskee at bemrke, at man altid lyknsker dobbelt til det 63 Aars lykkelige Forlb: dets climacteriske Character giver sig jo mathematisk, og desvrre for Mange, ogsaa empirisk. Forsynet har ogsaa i denne Henseende vret med Dem i Naade og bevaret baade Legeme og Aand i en Stand, der ikke lader Aarenes Tal kjendes. Gid da den Livsepoche, som resborgeren nu indtrder i, maa vre de forudgaaende lige i sand Lykke og i den Fylde og Rigdom, som har givet de foregaaende en saa dyrebar Betydning for os Alle.

J eg ha aber nu snart Deres gode Bestemmelse om vort forestaaende Mde. Jeg er ikke utilfreds med, at uventede Omstndigheder have tilintetgjort en her af Skuespiller Price - hvem jeg ellers nsker alt Godt - projecteret Oplsning; thi hvor uendelig forskjelligt det er, at H C Andersen lser sit Eget, og en Declamator en Andens, saa tog det dog noget af det absolute Nye og Originale bort fra den Samling, De vil foranledige som den Frste i Odense. Lev vel! hils vore flleds Venner.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus