Dato: 7. april 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 7 April 1868


Kjre Hr Etatsraad!

Tak for Meddelelsen om Deres glade Festdag og om vore Udsigter til at see Dem. Jeg iler med at opfylde Deres nske om hurtigt Svar. Jeg har havt Conference med Gre[d]sted og meddeelt ham Alt. Tiden er allerede saa vidt fremrykket, at det vilde vre vanskeligt, at faae de forndne Bekjendtgjrelser og Forberedelser gjorte til Lsning i nste Uge - i hvilken vi ellers ikke havde foreslaaet Fredag og Lverdag, men Torsdag og Fredag, saasom Lverdag er Dagen fr Confirmationssndag og ikke kan bruges. Gaae vi altsaa ud fra, at De ikke kommer i den Uge, men frst i den, som begynder Sndag d 19de, saa mder dog desvrre en, Betnkelighed af Betydenhed ved de to Dage, De foreslaar til Lsning nemlig Mandag d 20 og Tirsdag d 21de; thi disse to Dage, som ligge imellem Confirmationssndag og Confirmandernes Altergang (som holdes Onsdag d 22), ere just derfor meget ubeleilige for maaskee 150 Familier, og - Gredsted fler ligesom jeg hilig Betydningen deraf. Vi vilde saa gjerne have Dem til at lse paa ret frie Dage, hvor ingen Hindring, allermindst - af aandelig Art skulde finde Sted. Den 21de er desuden Flyttedag!

Vi vilde derfor foretrkke, om De vilde lse Torsdag d 23 og Fredag d 24de, og da De dog giver Udsigt til at ville blive her Ugen ud, haabe vi, at De kan det. Disse to Dage ere de brugbareste; mod Lverdagen er den samme Indvending som mod den foregaaende Lverdag, at det er Dagen fr Confirmation igjen, dog kun fr Confirmation i een, Kirke, men netop Stiftsprovst Damgaards. Om den flgende Uge vil jeg ikke tale, da De vel neppe vilde udstte det saalnge; men jeg vil dog bemrke, at der selvflgelig i nogen Grad gjlder samme Indvending mod de tre frste Dage som i den forudgaaende, og at altsaa ogsaa i den Torsdag og Fredag vare de beqvemmeste Dage.

Saaledes staaer vort Forslag: Torsdag og Fredag d 23de og 24de, og skulde De absolut finde det uantageligt og hellere vilde blive ved vort frste: Torsdag og Fredag d 16 og 17de, skulle vi gjre Alt for at overvinde Vanskelighederne derved, men vi selv foretrkke d 23de og 24de.

Ganske rigtigt blev der atter pludselig averteret, at Prices' Oplsning fandt Sted; men uagtet hans Talent paaskjnnes, fik han dog kun lidet Udbytte, man siger c. 30 Tilhrere! og han blev ved to Oplsninger ikke engang frdig med Aladdin, som han skal have spillet mere end forelst. Hans Pris, 1 R, ansaaes for hi.

Fra Gredsted skal jeg takke; han er sjleglad, og vi Andre ikke mindre. Alle finde det saa smukt, at De vil understtte den smukke Stiftelse for Haandvrkere, og det skal blive aabenbart nok, idet Gredsted alene skal blive den, som udleverer Billetterne. Vr De kun ganske rolig derved: De bliver modtaget med aabne Arme og varme Hjerter.

Min Kone og hele Familie sende de varmeste Hilsener - og jeg forventer nu et Ord om Deres Bestemmelse og Ankomst. Vi ere hjemme den hele Uge og lngere.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.


S.T.

Hr. Et. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus