H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Chr. Thorning Engelstoft til H.C. Andersen 18. april 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 18. april 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 18 April 1868


Kjære Hr Etatsraad!

Alt (udenfor Bispegaarden) gaaer saare godt og glædeligt og Alting ordnes paa det Bedste til den Nydelse, Byen imødeseer Torsdag og Fredag. Gredsted omsender en Liste til endeel Huse, for at ikke alle Pladser skulle være pludselig optagne for Folk, som dog vilde sætte største Pris paa at være med. Han selv er frydefuld over Deres Brev og længes efter at aftale Localets Arrangement med Dem selv paa Tirsdag ell. Onsdag. Alt staaer saaledes fast og i glædelig Forventning. Men desværre, det er kun udenfor Bispegaarden, og dog glæde ogsaa der Alle sig til at tage Deel i Byens Glæde. Men vor og især min Kones og min Glæde har lidt et uforudse et Skaar - thi efterat jeg i et Par Uger har gaaet i en Tilstand mellem Sundhed og Sygdom, har vor Læge nu bestemt paalagt mig at holde mig i yderste Ro i nogle Uger - jeg har hvad der nu er saa moderne - en gastrisk Tilstand, og derfor vil han (om det skal være for min Skyld alene eller ogsaa for vor forventede Gjæsts Skyld, veed jeg ikke) at jeg skal renoncere paa den Glæde at have Dem hos os i de Dage, vi havde haabet det. Jeg har derfor maattet afstaae Dem til Professor Henrichsen, som blandt flere saa gjerne vil indtræde i min Udsigt til at være Deres Vært, og, jeg finder ogsaa, at Latinskolen er næst Bispegaarden det nærmest berettigede Sted. De faaer Brev fra ham, maaskee med samme Post som dette, og jeg haaber, at De vil ratihabere vort Bytte, og tage til ham paa Tirsdag Middag Kl 12, naar De kommer.

Jeg maa fattte mig kort, og sender Dem mit Huus's varmeste Hilsener og vedbliver at glæde mig ved hvad der endnu bliver tilbage for os af Deres Besøg denne Gang.


Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus