H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Nadejda Stassoff m.fl. til H.C. Andersen 12. maj 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. maj 1868
Fra: Nadejda Stassoff, Maria V. Trubnikoff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hoistærede Herr Professor og Ridder p p p p

Andersen in Kjöbenhaven

S. Petersborg 12/24 Mai 1868.

Herr Professor og Ridder,

Et Selskab i St. Petersborg, bestaaende af Damer, hvis Oiemed det er at oversætte andere Landes literære Værker, besørgede 1863 den første Udgave af Deres "Historier's" Oversættelse i det russiske Sprog. Allerede 1867 blev et nyt Oplag af denne Udgave nødvendig; Deres dyb-poetiske Talent, hoistærede Herr Professor, havde saa hurtigt gjort Værket populær i Rusland. Det russiske Publikum elsker disse "Sagn og Eventyr" hvis Forfatter med Rette regnes til Nutidens største Digtere. 1868 udgaves anden Deel af Deres "Historier" under Titel af "Nye Eventyr af Andersen". En russisk Kunstner, Akademikeren Herr Baron v. Klodt udførte Tegninger til samme, hvilke graveredes ved russiske Kunstnerinder; desuden udførtes alle med denne nye Udgave af Deres udmærkede Værk forbundne Arbeider, saasom Oversættelsen, den typografiske Sætning, Bøgernes Indbinding og Publikation, ved qvindelige Hænder. - Dette Selskab af Damer beder Dem ærbødigst, høistærede Herr Professor, godhedsfuldt at ville imodtage vedlagte Exemplar af den russiske Oversættelse af Deres "Eventyr" som et Tegn paa vor oprigtige Beundring af Deres sjeldne Talent, og tillige af vor Taknemmelighed for de poetiske Nydelser, hvilke Ruslandes opvoxende Ungdom og mandlige Aar skylder Dem. Modtag Forsikringen om vor Høiagtelse med hvilken vi forblive

høistærede Herr Professor Deres ærbødigste-

Tjenerinder Nadejda Stassoff Maria Trubnikoff

Behændighed

Madame Trubnikoff, led af selkab. Petersborg, en gade Konüchennaia, Haus No 13.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter