H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Carl Rudolph Emil Vind til H.C. Andersen 27. maj 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. maj 1868
Fra: Carl Rudolph Emil Vind   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

St. Petersborg den 8 Juni / 27 Mai 1868

Høistærede Hr. Etatsraad

Tvende russiske Damer Mme N Stassoff og M Trubnikof, der have iværksat en Oversættelse af Deres "Eventyr", af hvilke allerede flere Oplag ere udkomne, have anmodet mig om at tilstille Dem det vedlagte Exemplar af de udkomne to Bind.

Jeg har med saameget større Fornøielse paataget mig dette Hverv, som jeg vel turde forudsætte, at det vilde være Dem -Hr Etatsraad, en Glæde at see, at Deres Værker ogsaa have fundet Vei til Rusland og at de her nyder den samme Paaskjønnelse, der i Hjemmet og i de fleste andre Lande alt saa rigeligt og saa fortjent er bleven Dem til Del.

Modtag Hr Etatsaraad

Forsikringen om min udmærkede Høiagtelse.

E. Vind

Til Hr Etatsraad H. C. Andersen

R af Db & Dbsmd

etc. etc.

Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus