H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 30. maj 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 30. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Geneve den 30 Mai 1868.

Kjære Fru Kock!

De maa dog vide, hvor i Verden jeg er, Overskriften siger Dem det. De er vel i Kjøbenhavn hos Deres Børn, lille Karen savner mig ikke, "Prindsessen" er ikke saa naadig at nævne mit Navn, men "Jøn"; spørg ham om jeg har en Ven i ham om han husker mig uagtet alle de tunge Videnskaber han nu daglig gaaer og løfter paa. Om mit Ophold i Odense, ved Udreisen har De vist der kom en net lille Indtægt ind ved min Oplæsning, de fattige Haandværkere og deres Enker fik den og takkede mig ganske hjerteligt. I Theatret opførtes: "Den nye Barselstue", jeg fik der et rungende Hurra med Fanfare fra Orchesteret. En halv Snees Dage blev jeg i Amsterdam, et Par Dage i Belgien, overalt fandt jeg opmærksomme Venner, det samme var ogsaa Tilfældet i Paris, men her morede jeg mig ikke ret, jeg savnede Udstillingen der var saa riig paa Mvexling. I Theatrene var intet nyt, uden gamle Aubers nye Opera. Efter en Uges Ophold forlod jeg Paris og i en stegende Solhede kom jeg over Dijon til Neuchatel, hvor jeg om Aftenen paa Banegaarden havde det Uheld at falde og slaae Hul paa min høiere Albue og begge Knæ, saa at jeg i to Dage maatte blive stille og bade de blodige Lemmer, nu er Huden helet men jeg har dog en Fornemmelse af Stødet. I Dag otte Dage naaede jeg Geneve, hvor Jules Jurgensen fra Locle har kjøbt sig et smukt lille Landsted, lidt oven for Byen; han indbød mig at boe her og jeg har det meget behageligt. I forgaars vare vi i Nyon og Coppet; det sidste Sted har et lille gammelt Slot, her boede Necker og hans Datter Fru Stael-Holstein, nu hvile deres Liig her. Øehlenschlæger besøgte her Fru Holstein, var en Tid der, blev vred, og som De husker reiste i Stilhed bort, fordi han følte sig fornærmet over at Fru Holstein satte Werner lidt for høit. Jeg reiser, om Gud vil, overmorgen til Lausanne, derfra til Bern, De seer altsaa at det gaaer nordpaa; sidst i Maaneden tænker jeg at være i Fyen og saa er der kun Timer til Kjøbenhavn. Jeg venter der en smuk Sommer; her ved Geneve er Varmen utaalelig; efter Klokken 9 og før Klokken 7 om Aftenen, kan man ikke gaae ud af Huset, neppe selv i Haven, saa ophedet er Luften. Igaar havde vi et storartet Uveir, da blev Luften renset men kun for nogle Timer, før Sengetid var det allerede igjen meget varmt. Hils Deres Børn og Børnebørn, hils Broderens i Rosenvænget, dernæst Vennerne som De ellers see; Hvor er nu Lieutenant Henny? Ude paa Havet?

Sundhed og godt Humeur!

hjerteligst

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Fru Conferentsraadinde I. Kock

Ny Kongensgade No 15.

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 320, billed 6887-90)