H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Chr. Thorning Engelstoft til H.C. Andersen 7. juni 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 7. juni 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 7 Juni 1868


Kjære Hr Etatsraad!

De har glædet mig og Mine med tvende Breve, for hvilke vi takke Dem, da de baade sætte os saa levende i Deres Færd i det Fremmede og aabne os Udsigten til et glædeligt Gjensyn. Denne Gang er Helbreden, Gud skee Lov, ikke til Hinder; jeg reiste bort efter Deres Nærværelse her ud til min Datter paa Landet og kom mig der fuldstændig, saa at jeg er som De i en 63aarigs fulde Kraft (Deres Knæ og Albue, haabe vi, ere nu fuldt helbredede). Derfor kunne vi glæde os fuldstændigt til Deres Komme og jeg vil haabe, at det passer til Deres Reiseplan - hvad jeg netop i Betragtning af vor Aftale; at De vilde komme sidst i Juni - har indrettet mig paa, ihvorvel jeg seer, at De maaskee nu kunde agte at komme tidligere. Jeg har nemlig indrettet min Visitats i denne Maaned saaledes at den slutter d 19de, hvilket er ikke lidet tidligere end sædvanligt; men jeg frygter dog nu, at De ikke havde isinde at tilbringe 8 Dage i fIamborg eller paa Veien derfra - Imidlertid tør jeg antage, at De mulig vil besøge et og andet Sted paa Veien, og d 19de skal jeg være hjemme, senest til Aften; men De vil ogsaa før den 19de finde en Værtinde, der modtager Dem med Glæde.

Vor By har været stærkt bevæget ved Opstillingen af Kong Fr. Statue i Fredags - en livlig Folkefest - og Kunstværket er paa Ansigtet nær fortrinligt, men colossale Dimensioner passe aldrig for et Ansigt, mindst for et saa fiint som hans. I denne Uge (d 10) skal Byen bevæges af Skyttelaugsfesten, men saa indtræder Rolighed til Landemodet (d 1ste Juli) og Væddeløbene d 22de Juli.

Vor eneste Nyhed er, at Adjunct Nielsen er bleven forlovet med Frøken Kyhle hos Kocks, men den vil interessere og glæde Dem som os Alle. En anden, dog endnu, er den, at Adj. Strøm, der skrev Sangen til Festen ifjor, er bleven Overlærer, ligeledes til almindelig Glæde. Forresten vil De finde Alt i den gamle Orden og alle Venner friske og glade.

Fra min Kone og alle Børnene sender jeg de varmeste Hilsener, og vi alle imødesee et glædeligt Budskab om Deres - :&omme efter en lykkelig og indholdsrig Reise.

Lev vel !


Deres hengivne

C. T. Engelstoft.


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. etc

Tekst fra: H.C. Andersens Hus