H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 7. september 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 7. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 Sept 1868

Kjære Fru Scavenius!

Igaar otte Dage (Søndag 30 August) reiste jeg fra Frijsenborg for at naae Glorup, her jeg ventedes og hvor jeg efter Excellensens Skrivelse saae at Deres Nade ogsaa kom om nogle Dage, idet mindste forstod jeg det saaledes. Mit Been taalte imidlertid ikke Kjørslen, det brød op igjen, jeg blev en Nat i Korsøer for at see an hvorledes det vilde være næste morgen, men det er meget daarligt og jeg nødtes til at sende Afbud til Grev Moltke-Hvitfeldt og reiste i daarligt Humeur til Kjøbenhavn; her seer Dr Collin dagligt til Benet som igjen begynder at heles, men endnu tør jeg ikke tænke paa nogen Udfart. Nu faaer jeg i Dag et Telegram fra Deres Naade, det er afgaaet fra Skjælskjør i Løverdags Middag, til Frijsenborg og derfra til Glorup, jeg har det i dette Øieblik (Mandag kl. 1½). Jeg skriver i Øieblikket for at sige Deres Naade hvorledes det staaer til med mig. Jeg forstaaer af Telegrammet at Deres Naaade reiser den 15de og at De har ventet mig fra den første. Om det sidste har jeg slet ingen Anelse ellers havde jeg skrevet fra Frijsenborg eller ganske vist saasnart jeg naaede Kjøbenhavn. Glæd mig endelig med / et Par Ord og siig mig da naar Deres Naade kommer til Glorup eller hvor jeg senere kan sende Breve hen. Den første Uge er der aldeles ikke Tanke om at jeg tør kjøre nogen længere Vei, og jeg er derfor høist kjed af det. Min hjerteligste Hilsen til Familien paa Borreby. Deres Naades taknemlig

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 105-06)