Dato: 5. maj 1869
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33, Gr. Coram Str. Russel Sq.

5te May 1869.

Hjstrede Hr Etatsraad.

Jeg takker tusinde Gange for Deres venlige kjrkomne Brev som jeg iaftes modtog; og tusinde Undskyldger fordi jeg har brugt et fejlagtigt Udtryk, der har bragt Hr Etatsraaden til at tvivle om Deres Engelske Venners vedvarende levende Interesse for Dem og Deres Vrker. Interessen er ikke formindsket, snarere stegen. Mit ngstlige betyder som Hr Grosserer Melchior sagde, begjrlig efter at faae. Jeg har lngtes inderlig efter at hre fra Hr Etatsraaden; det er saa lnge siden jeg fik Brev fra Dem. Mr Strahan publisher of Good Words har ogsaa lnge haabet paa et gunstigt Svar og nogle Fortllinger fra Hans Christian Andersen for Good Words for the Young. Han tilbyder 3 for en Side, af smaa korte Fortllinger og for lngere Fortllinger vilde han betale Mr Andersen mere: a fair price. - Navnlig vilde han saa gjerne have en Fortlling i Smag med den Grimme lling. - Jeg fortalte ham at det kommer som Aanden giver det. I know, sagde han - still, you will take my message to Mr Andersen, please, with my compliments. - Good Words for the Young er et nyt maanedlig Brneskrift og det indtager ved Siden af Aunt Judy den frste Rang blandt Brnetidsskrifter i England. - Den bekjendte Macleod er Editor og Kingsley og andre hjtstaaende Forfattere ere stadige Contribuenter. - Skriftet har ogsaa allerede en betydelig Udbredelse i adskillige Verdensdele. - Da Hr Etatsraaden sendte mig Skitser og Pennetegninger sagde De venlig, at med Undtagelse af Besget i England maatte jeg benytte dem efter bedste Skjn. - Mr Ward og jeg har oversat Vne og Glne og Mr Strahan har faaet den for Majheftet af Good Words for the Young; den udgjorde een Side og Mr Strahan vil give 3 for den. Han var glad ved at faae den, og lnges efter flere Ting af den Danske Digter. - Jeg tager mig den Frihed at sende Hr Etatsraaden et Explr med Oversttelsen. Jeg har vret bedrvet over at endnu kun Oversttelsen i Aunt Judy har udkommet af Dryaden; sidst jeg talte med Mr Bell derom sagde han at han neppe troede den vilde komme srskilt fr hen i Maj. Al den Ubestemthed fra publishers Side har piint mig betydelig, navnlig ogsaa for Etatsraadens Skyld, som venlig havde betroet mig Oversttelsen. At den er vel oversat sige Dommere som jeg stoler paa, og Fortllingen selv er saa yndig at den vil gjre Lykke her, som hjemme; men jeg beder Digteren som jeg skylder saa meget, at troe at det ej er Mangel paa Iver fra min Side der er Skyld i at den ej endnu er kommet frem her i srskilt Udgave. - Jeg har ej vret lunken; og den stadige Skuffen, blev tilsidst saa utaalelig for mig, at jeg blev syg, og frst nu er ved at komme mig. Mr Bell er anerkjendt som en af London's agtvrdigste publishers og jeg kan aldeles ikke forstaae den Mangel paa Ordholdenhed hos saadan en Mand. Det undrer mig ogsaa at han endnu ej har sendt Hr Etatsraaden Honorar for Dryaden. Da jeg gav dem Manuscriptet sagde jeg, at 20 var det mindste de burde sende for den. Mr Strahan vilde have givet mere, men Mr Bell og Mrs Gatty ventede begge at faae den. Men om jeg nu tr komme med min Bn og mit Raad saa gjelder det Mr Strahan's Brneskrift, som jeg synes det vilde vre vrd at bidrage til for en Tid. - Jeg beder om at England ej maa vre Stedbarn - det havde vret yndigt om De var kommet herover i Sommer. - Men jeg glder mig til at see Dem i Danmark og Gud give vores Danske Digter mangen riig Tanke fra Himmelhjemmet deroppe. - Mange herovre siger Deres sidste Eventyr er de smukkeste.

Farvel, kjre Hr Etatsraad. Gud give Dem en glad og lys Sommer og maa Fugle og Blger og hviskende Trer bringe Dem dejlige Eventyr som De atter giver. - Jeg har i den sidste Tid oversat en Deel af de gamle Historier og jeg elsker dem meer og meer.

Med Tak for alt og hjertelig Hilsen er jeg Deres rbdige og hengivne

Augusta Plesner.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost