Dato: 25. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted

Kjøbenhavn 25 Mai 1869.

Kjære Fru Ørsted!

I dette Øieblik fik jeg Brev fra den unge Fru Koch født Hauch, hun og hendes Mand har hos sig et Par Venner imorgen, de ønske at have mig med, maa jeg svigte? Jeg vilde ikke gjerne sige nei til Kochs hvor jeg saa sjældent indbydes.

Jeg kom meget forkjølet hjem fra Captain Jakopsens, men morede mig foreresten godt. Min venlige ærbødige Hilsen til Frøken Mathilde.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 324, billed 6895)