Dato: 18. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr 18 Juni 1869

Kjre Ven!

I forgaars kom jeg forud til Basns; Dagen fr Afreisen blev jeg igjen fra Hr Thorkilsen12 erindret om at levere mit Bidrag til hans lille Bog; jeg svarede, hvad jeg svarede Dem, at frst naar jeg kom paa Basns kunde jeg give dette. -

Her har jeg nu allerede et Digt, som jeg strax sender Dem, med den venskabelig Bn at dmme det i det jeg ikke selv, medens det staaer vaadt paa Papiret, kan afgjre om det har Betydning nok til at kunne trykkes. Synes De at det er meget ringe, da lg det hen, men er der Poesi deri, [/] nu saa hjlper jeg jo Manden, da giv ham det, men srg for at jeg faaer en Korrektur. Jeg er her paa Basns til den 6te Juli (Basns ved Skjlskjr), senere er jeg at trffe paa Rolighed!

Men som sagt, Digtet benyttes kun, dersom De synes at jeg godt kan stte mit Navn under det. Den Fortjeneste jeg selv lgger deri, er den, at jeg i [overstreget: fir] tre Vers rummer hele Indholdet af den uendelig lange gamle Vise. Hils Deres elskvrdige Frue og glder De mig med Brev, da ver De en sand Gjerning med Deres

hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Digtet faaer jo Plads i "September Maaned"?

Tekst fra: Solveig Brunholm