Dato: 21. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 21 Juni 1869

Kjre Frken Hallager!

Tak for Deres venlige Sind mod mig og Deres gode Villie for at gjre mit Hjem hyggeligt! nu ere, haaber jeg, alle mine Sager komne over til Henriques,98 og jeg tr troe at De, efter Lfte, har seet at Alt der er vel udpakket og henstillet, ligesom ogsaa Slv-Kaffekanden og hvad jeg efterlod i Stuerne; srligt er det mig af Vigtighed at Sengestedet staaer med Sengklderne i. De selv, haaber jeg, har det godt, lille Thora tumler sig paa vante Viis og har en tro Veninde i den gode Mette, hils hende fra mig! hun var tilvisse den omhyggeligste og dertil den meest stilfrdige af alle Pigerne vi havde; - Vil De ogsaa venligst hilse Fru Weidemann. Portrttet De tog af mig 99 er srdeles heldigt og gjr stor Lykke hos hver som seer det. De skulde stte det i Handelen hos Tryde paa stergade, der kjbe de Fleste og jeg vil troe at det gaaer godt af. Jeg har i Dag sendt Groserer Melchior eet af de tre Exemplarer De var saa venlig at forre mig. Det er hans Fdselsdag i morgen og da see de derude paa "Rolighed" hvilket smukt Billede De har givet af mig. Her er koldt paa Landet, jeg gaaer i Vinterfrakke naar jeg lber om i Skov og Have; hver Dag venter jeg det smukke Veir. I Begyndelsen af Juli tnker jeg at vre i Kjbenhavn, det vil sige boer paa Strandveien, og hilser da paa Dem. Frst i September veed De at jeg reiser til Udlandet.

Deres hengivne, rbdige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost