Dato: 4. juli 1869
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Etatsraad Andersen

En strk Forkjlelsessnue der nsten gjorde mig blind er Skyld i at jeg ikke tidligere efter nske har kunnet takke Dem for Deres venlige Linier. Uagtet bedre er jeg dog endnu ikke saa vel at jeg kan see nogen i lngere Tiid, og hvad der i den sidste Tid har bidraget til meget at trykke mit Humeur er den bestemte Udtalelse af jenlge Dr Lang, som har vret min Lge siden jeg kom hertil i Begyndelsen af Martz, at naar jeg engang fik min Stemme og han kunde erklre mig vel, maatte jeg ikke blot i de frste Maaneder kun tale sotto voce, men for bestandig afholde mig fra at komme i Affekt og forcere Stemmen da han var overbeviist om at i det Tilflde den Lamhed i alle Taleorganerne, hvoraf jeg nu leed, let ville kunde vende tilbage og da ul[g]elig. Dette Damocles Svrd at have for bestandig hngende over sig hvor man end gaaer og staaer, er for mig, der ikke er nogen phlegmatisk Person, et noget saa trykkende at jeg ikke kan udtale det. Disse 5 Maaneder have jo alt vret en tung Taalmodigheds Prve og den blotte Tanke af Ndvendigheden for Fremtiden bestandig at passe paa mig selv og overvinde mig selv gjr mig nerveus.

Min Kone har vret her i nogle Dage for at tilbringe min Fdselsdag med mig, men uagtet at jeg havde bedet min Sn fra Sverrig at vre her paa samme Tiid, anstrngte det mig dog. Desvrre har hun havt en for hendes Befindende altfor strk Sindsbevgelse ved at gaae over Elben: En af de Frger der benyttes ved Overkjrselen var saa overfyldt og begyndte at helde saa strkt paa den Side min Kone var, at hun troede det var hendes sidste jeblik. Istedenfor at udhvile sig i Harborg fortsatte hun strax Reisen uafbrudt til Paris og der er hun desvrre endnu. Hendes Hensigt er at bruge Badene i Ragatz i Graubnden og senere at komme herhen, og haaber jeg da at vi til den af Dem omtalte Tiid maae have den Glde at see Dem alle vel og tilfredse.

Jeg sender Dem disse Linier til Basns i Haab om at de blive der sendte til Rolighed skulde De alt vre reist derhen. Paa begge Steder beder jeg Dem, kjre Etatsraad Andersen, bringe mig i Deres Omgivelses Erindring som

Deres meget hengivne

Moltke Hvitfeldt

Glorup d: 4 Juli 1869.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)