Dato: 22. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro.

Den 22 Juli 1869.

Kjre Fru Koch!

Fru Raaslff fortller mig at De igjen er i Byen, ogsaa jeg er indtruffet og nu snart 14 Dage her paa "Rolighed".Jeg var fortrffeligt i Stemning paa Basns til at bestille Noget, skrev der et Digt til Kronprindsen, som han erholder den 28 Juli, dernst kom et heelt nyt Eventyr: "Hvad Tidselen oplevede", samme er allerede oversat paa Engelsk og i Dag sendt til Amerika. Jeg begyndte endelig paa en ny Historie som lnge har fyldt mig og som jeg paa Basns samlede en Deel historiske Notitser til. De sidste otte Dage her paa Rolighed har jeg ganske levet for denne Eventyr-Historie og har den nu klart og afrundet paa Papiret efter at den ikke mindre end fem Gange er omskrevet. Jeg glder mig srligt til at lse den for Dem og Deres Brn, naar jeg en Dag kommer til Byen. Gjerne kom jeg i morgen Fredag, men Melchiors ere saa elskvrdige at de ndigt slippe mig da de allerede i nste Maaned reise til Sydfrankerige og blive borte til nste Foraar. Fr jeg forlader Byen maa jeg en 14 Dages Tid tage ind i Hotel, gid det nu ikke maa blive for varmt i den Tid. Aandelig befinder jeg mig meget vel, men legemlig skranter jeg, det er denne Gang inene, rimeligviis har jeg paa Basns faaet Trk i dem, men det har nu varet i 14 Dage at de ere rde og jeg har Fornemmelsen af at gaae med Sand i inene. Af Aviserne veed jeg at der er en Lieutenant Koch med ved Festlighederne i Sverrig. Det er vel den kjre Henny? Vil De hilse Brn og Brnebrn fra mig. Snart sees vi, men som sagt, ikke imorgen Fredag.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 326, billed 6896-98)