Dato: 7. september 1869
Fra: Athalia Schwartz   Til: H.C. Andersen

Taarbk, Septbr 7, 1869

Histrede Hr. Etatsraad!

Naar jeg i dag skriver disse Linier til Dem, er det, fordi den Fornielse at at vre et Medlem af den Kreds, der igaar greb leiligheden til at bringe Dem den hyldest, paa Grund af Omstndighederne blev mig ngtet. Da jeg ligger paa Landet i Taarbk, kom Bekjendtgjrelsen om det festlige Arrangement mig frst ihnde Lrdag Aften, og jeg kunde saaledes frt lade mig tegne om Mandagen, da Hr. Reitzel lod mig sige, at det var peine perdue. Uagtet . mit svage Syn kun gjr mig til en sjelden Gjest i store Forsamlinger, var dette mig dog en stor Skuffelse, da jeg ikke kjendte nogen behageligere Situation end den hvor man alene ved sin Nrvrelse er istand til at bre Vid- nesbyrd om sin Hiagtelse og Beundring. Beundringen, hvad enten den vendte sig mod Gud eller sknne Vrker, er i mine Tanker een af de reneste og mest vel Flelser, vor Sjl kan nre, og jeg haaber den overbringes Dem Hr. Etatsraad; at jeg ikke ved min gode Villie har forsmt enhver Leilighed til at udtale den. De maa derfor som en ringe Erstatning tillade mig skriftligt at bringe min Lyknskning til Deres halvhundredaarige aandelige Fdselsdag, og bede Dem bevare mig en lille Plads i Deres velvilige Erindring, en Plads, hvortil jeg i ethvert Tilflde nsker mig for berettiget med den udmrkede Hjagtelse og Erkjendelse, hvormed jeg stedse forbliver

Deres hengivne

Athalie Schwartz

Hivelbaaren

Hr. Etattsraad H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm