Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 30. oktober 1869
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Algier den 30te Octob: 1869.

Htel de regence.

Kjere Etatsraad Andersen! Da jeg veed hvor megen Interesse De har for os, vil jeg ikke undlade at melde Dem vor lykkelige Ankomst hertil, skjndt jeg endnu har mange at skrive til, og jeg saaledes idag ikke kan vre meget udfrlig. De har vel modtaget mit Brev, som meldte Dem vor Bestemmelse at gaae hertil. Vi forlode Hyres i Tirsdags Formiddag, kom til Marseille Klokken 3 og gik ombord samme Dags Eftermiddag Klokken 5 paa Hermes. Jeg var slet ikke vel tilmode ved Tanken om den lange Sreise men maatte jo finde mig i det Uundgaaelige. Det var et storartet skjnt Syn, da Skibet gled ud af Havnen der var opfyldt af en utallig Mngde store Fartier; det var netop ved Solnedgang og bidrog det ikke lidt til at forskjnne det hele Billede. - Sen var i en meget strk Bevgelse, som Flge af en strk Storm, der havde blst i de sidste Dage, og undgik vi ei heller vor Skjebne, men maatte alle den frste Nat, bringe vort Offer til Neptun. Det var en hist uhyggelig Nat, Blgerne sloge med strkt Bulder op over Skibet, det ld som Torden og midt under denne Larm hrte vi et Fald og var det Opvartnings Pigen, der faldt ned af Trappen og forslog sig saaledes at hun ikke kunde blive oppe og nu maatte vi lade os betjene af en Garcon. Lidt senere mrkede vi en brndt Lugt, jeg kaldte og spurgte om Aarsagen. Da svarede man, "ja vi vide det endnu ikke, men ere vi alle omkring paa Skibet for at finde det". De kunde tnke Dem min store Skrk, som Gud vre lovet snart blev beroliget, idet man meldte at de havde fundet det, det var i Dame Kahytten en Kjole, der var kommet for nr ved Lyset; hvilken Lykke at det blev opdaget! Den nste Dag blev Sen roligere og kunde vi vre oppe, selv Anna befandt sig ret vel; vi havde den store Overraskelse at hre at vi ville ankomme om Morgenen istedetfor Klokken 12 og ganske rigtigt, Klokken 7 kastede Hermes Anker uden for Algier, der nu presenterede sig for os i den skjnneste Morgen Belysning. Alle Passagere vare ude paa Dkket og var det varmt og herligt, som en deilig Sommer Morgen hjemme. Vi havde altsaa tilbagelagt Reisen paa den ualmindelig korte Tid 38 Timer. De seer altsaa at dersom De nu ogsaa vil tage en hurtig Beslutning at komme hertil at det ikke er nogen lang Reise; dog det var ikke klogt af mig at give Dem en saa detailleret Beskrivelse om Ubehagelighederne ombord, det skal ikke kunde opmuntre Dem til at komme, men jeg har jo rigtignok en lille Anelse om at De ikke var kommet alligevel; det vilde imidlertid nok lnne sig, thi det er en hist interessant By, den ligger amphitheatralsk med de hvidstrgede Bygninger op ad Bjerget; fra vort Vindu, seer man det mrkeblaa Middelhav, med Atlas Bjergene til Baggrund, Hotellet ligger paa en lille Plads, som er tt beskygget af hie Palmer og Plataner, et stort Basin med en Fontaine hvorfra Vandet lber ud af Nbet paa 4 Svaner, der ere anbragte midt paa Fodstykket, er midt paa Pladsen og er det morsomt at see de behndige smaa Araber Drenge springe op paa Randen for at naa at stte Munden til Svanenbet og saaledes slukke deres Trst, medens paa samme Tid en Neger, Beduin eller Maurer i sin hvide Burnus ganske ugenert tager sig et Fodbad, eller befrier sig for noget af den undvendige sorte Farve paa Ansigt eller Arme. Paa den ene Side ligger en blndende hvid Moskee, som seer ud, som den var en heel Sneemasse. Skjndt jeg i Egypten har seet noget Lignende, saa forbauser denne uendelige Variation af Coustumer og Sder mig i den Grad, at jeg forekommer mig at vre til en stor Maskerade, eller rettere, jeg troer at det Hele er en Drm, som jeg pludselig vil vaagne op af. Man seer mange tt indhyllede Maurerpiger, med de skjnne sorte ine, det Eneste man opdager af Ansigtet; om Aftenen see de aldeles ud som Spgelser, der vandre omkring. Jeg har saa uendelig meget jeg gjerne vilde fortlle Dem, men Tiden er omme, her gaaer kun 3 Gange om Ugen Post til Marseille og maa jeg endnu skrive hjem. Uheldigviis er Telegraph Traaden istykker herfra til Marseille og vil det vist vare lnge forinden den kommer istand. Min Mand bliver her neppe lnger end 8 Dage endnu og gaar da rimeligviis over England hjem. Anna har det G v l bedre og haaber jeg at den varme Vinter skal vre det bedste Lge Middel for hende. Lev nu vel og gld mig snart med et langt Brev og tag tiltakke med mit, som sdvanlig, daarlige Brev, som er skrevet med de bedste nsker for Dem fra Deres altid hengivne

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad