Dato: 21. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 21 Juni 1870.

Kjre Fru Melchior! Iaftes silde modtog jeg Deres kjre Brev det jeg meget lngtes efter; jeg seer at De frst den 29de forlader Ems, dette mit Brev kan altsaa nok endnu naae til Dem. Hvor glder jeg mig til at gjensee Dem! jeg er endnu paa Basns og bliver her til paa Sndag, da frst tager jeg over til Holsteinborg, da frst trffer jeg Grevinden hjemme; hun har i flere Dage vret i Kjbenhavn hvor hendes Mand jo nu som Conseill-Prsident er ndt til at blive. Mit Ophold paa Holsteinborg bliver imidlertid kun otte Dage, den 2de eller 3de Juli maa jeg vre i Kjbenhavn og Aarsagen er den, at Hr Edgar Collin vil tage en strre Leilighed paa "gammel Holm", i det tilflde at jeg vil boe hos ham, jeg er villig til at gaa ind derpaa, men vil frst see Vrelserne, da jeg kun kan erholde to. Vrten forlanger at Collin snarest skal bestemme sig, han trnger paa mig og jeg kan ikke skyde Tiden lngere ud end til Begyndelsen af Juli, altsaa maa jeg til Byen. Paa Frijsenborg venter man mig saaledes ikke fr i August. Det er jo kedeligt at Sagen stiller sig saaledes at jeg - det jeg indseer, vil vre til Uleilighed om jeg kom paa "Rolighed" tidligere end den 20 Juli; De skriver nok, at det ogsaa kan ordnes til noget tidligere; deiligt var det, men De maa ikke plages dermed; jeg kommer nu den 3de til Kjbenhavn, boer i Hotel d'Angleterre, seer Dem og Deres Mand strax naar De kommer og det er allerede en stor Glde; jeg tager et Par Dage ud til Deres Broder, ligger et Par Dage i Helsingr og er det da mindre Plage kommer jeg f.Ex. den 14-16, istedet for den 20de til "Rolighed", med lad mig aabent og ligefremt vide naar det falder beleiligt; i August flyver jeg da til Espe og derfra til Frijsenborg og saa er vi op mod September - det ruller op mod Vinter og - ja saa have vi vel igjen det Srgelige at De og Louise igjen drage mod Syden. Om Annas Befindende stod ikke et Ord i Deres Brev. Det gjr mig ondt at Deres Mand endnu har Plage med sit Been; jeg har endnu Fornemmelser i mit fra det Std jeg fik i Ems og stadigt maa jeg gaae med et Stykke Linnet derom, uagtet der intet Saar er, men kun en strk Pirrelighed i hele Huden. Overskriften i Deres Brev til mig: "Lustgarten" bringer mig i nogen Vildrede med Adressen til Dem, jeg maa antage at "Lustgarten" er et nyt Hotel De er flttet til og at De altsaa ikke boer i Hotel prince of Wales; jeg stter nu begge Navne uden paa og haaber at Postvsnet i Ems veed Beskeed om Deres Bopl da De vistnok dagligt erholder Breve. Gid at nu Hjemreisen maa blive behagelig; i Dag stormer det og har stormet den hele Nat saa Flien paa Taarnet ved mit Sovevrelse har brummet som en vred Bjrn, Sen vlter store skumhvide Blger og Frugtgrenene knkkes i Haven. Hils kjrligt Deres Mand og send min Brev-Hilsen til Deres Datter Fru Johanna og hendes Husbond. Frken Louise, Harriet og Anna sige De ret at jeg lnges efter at see deres venlige Ansigter; Gud glde og bevare dem hver!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad