Dato: 26. august 1870
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33, Gr. Coram Str. Russel Sq.

26 Aug. 1870.

Hjstrede kjre Hr Etatsraad!

Jeg har lngtes efter at skrive til Dem og sende min Tak for Deres venlige inderlig kjre Brev; men jeg syntes bestandig jeg vilde vente til jeg havde et eller andet kjrt Budskab at sende i Gjengjeld for Glden De gav mig ved Deres Brev; men nu da Krigen farer hen over Landene, og Digtets og Kunstens lyse Genier fIye for dens Rdsler, vil jeg ej vente; men sende min varme inderlige Tak for Brevet som De, kjre Hr Etatsraad, sidst sendte mig. Tak, atter og atter Tak, for Alt hvad De har givet mig. Den sidste yndige Fortlling What the whole Family said sendte jeg i Good Words July Nr. til Digteren. Jeg haaber De syntes om Billedet der fulgte med Historien - det var det eneste store i Heftet. - Fortllingen fylder en Side i Good Words; og efter Overenskommelse 3 pr. p. sender Mr Strahan en Anvisning paa 3. Han kunde gjerne have sendt en fempundsnote - men han gjentager at han vilde saa gjerne have en lang Historie fra den navnkundige Fairy tale-teller saadan at han kunde have den Glde at sende en klkkelig Sum. - Deres unge smukke Veninde, Miss Milbank, er nu i Scotland, og hendes Adresse der er - Ardvourlie Castle, Isle of Harris, Stornoway, N. B.

Hun glder sig saa inderligt til at faae Brev fra Dem, og der vil blive en stor Glde, naar hun en Dag seer Deres kjre Haandskrift udenpaa et Brev til hende selv. - Hendes Moder siger Won't Alice be proud? Miss Milbank forstaaer Dansk omtrent ligesaa vel som Engelsk, naar De blot kjre Hr Etatsraad vil skrive Brevet med latinske Bogstaver, vil hun forstaae hvert Ord. Det gjr tit mit Danske Hjerte godt at hre hvor vor Danske Digter er elsket og skattet herovre; men jeg kan rigtig nok neppe faae Lov til at beholde et af mine Breve ubeskaarne - de vil have Hans Andersen's name written by himself. Een Ven efter den anden kommer med Ansgning derom. Til Foraaret haaber jeg Capell's vil tage

[Resten at brevet mangler, bortset fra en tilfjelse i margen:]

Om De vil sende Deres Navn paa Bagsiden af Anvisningen og sende mig den skal jeg faae Pengene hvede, om De nsker det.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost