Dato: 27. december 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 27 December 1870.

Kjre Frken Anna! Dem tnke vi paa, Dem hilse vi Alle i Skaaltaler hvor Familien samles. Denne Forkyndelse maa vre Dem en Luftning saa varm og styrkende som nogen Luftning i det Sol-Land hvor De nu sidder udenfor Vinteren; vi have denne i dens hele Strenghed, Sneen ligger hit i Gaderne, Vinden blser isnende kold, man bliver ligesom vasket med Snevand. Drik derfor nu ret den varme Luft, det livsforlngende Solskin, lad det trnge i Lunge og Lemmer, saa at De bliver Familiens, ikke alene ldste Pigebarn, men velsignede Tip-Oldemoder. Nu gaae vi snart ind i det nye Aar og saa faae vi Foraar og Sommer; da er De hjemvendt karsk og glad, ja saa velbefindende at vi maaskee kunde laane 1/4 Deel af en Menneskealders Sundhed og Ungdom hos Dem, uden at De savner det. - Julebordet er nu dkket, ja plyndret maa jeg nok sige, Bogmarkedet var ikke ringe. Af Bjrnstjerne Bjrnson have vi faae(t) et riimlst storslaaet, knudret Digt Arnliot Gelleniene [Gelline], der af et Parti opstilles som Storheds Exempel for Nutids Digtning. Langt mere tiltaler mig en anden Nyhed fra Norge: "Den Fremsynede" af Jonas Lie.

Torsdag den 9 Februar 1871. Ja nu ere vi saa langt inde i det nye Aar, mit Brev fra December blev ikke sluttet og De hrte saaledes ikke fra mig, men nu vil jeg tage den gamle Skrivelse frem for at De kan see at jeg havde tnkt paa Dem fr det gamle Aar sluttede. Vinteren varer ved, endnu mere streng en[d] fr; Sneen ligger Alen hi og Sneestormen raser; godt er det tilvisse, at De ikke er her hjemme i denne haarde Tid. Forleden vare Folk i stor Angst for fire Baade, som med Passagerer kom fra Fyen og vilde over til Korser; Baadene drev nordpaa med Isen, en voldsom Sneestorm rasede og de arme Mennesker bleve to Dgn under aaben Himmel og kom endelig i Land paa en lille ud for Bogense; de vare drevne op i Kattegattet og om mod Vest ved den strke Nordst-Storm. Theatret frembyder ikke mange Nyheder, Ibsens Drama "Kongs-Emnerne" er det eneste Glandspunkt, det giver fuldt Huus, men det er for langt, det varer fra syv til halvtolv. En Nyhed fra Theatret hrte jeg igaar, man fortalte at den unge talentfulde Skuespiller Emil Poulsen er blevet forlovet med Frken Nser (af Falbes Familie). Bloch har faaet sig en lille Datter, Doktor Meyers Frue, forrige Fru Emmersen, venter Besg af Storken! seer De, det er min hele Nyheds Pose. Det er en Fest i det melchiorske Huus og for Vennerne der, naar Brevpakken kommer fra Vestindien. Gid nu de nste Efterretninger ret maa vre gode, at vi fornemme Deres stadige Fremgang i Sundhed og Styrke! hvor deiligt dog at see Dem blomstrende og glad her i Hjemmet paa Forldrenes Slvbryllup, jeg antager at De da er her. Vi skulle Allesammen gjerne dandse rundt om Dem og Deres Sster Harriette. Hils hende inderlig, ligesaa Fru Hnschel. Collins bleve meget glade ved de Hilsener fra hende jeg fik at overbringe. De tale ofte om hende og sende her ved mig de bedste Hilsener. Vinteren frembyder ret Skuet af Kanekjrsel og Skitelb. Der ere baade "Skitelberforeningen", hvori nok er over 3000 Mennesker, dernst en anden Forening kaldet "Skiten"; forleden var der Skitevddelb og en Aften Lb ved bengalske Lys. Det overdrives nu aldeles, Mange lbe fem til sex Timer og man siger der grasserer stor Mave-Sygdom, saaledes forkjler man sig. Hvor man gaaer i Gaderne mder man Folk denglende med Skiter, man siger at Mange gaae kun med disse i Haanden for at der skal gives Udseende af at de lbe paa Isen, hvor de dog ikke komme. "Dagbladet" tnker jeg mig at De jvnlig lser, jeg vil altsaa ikke indlade mig paa at fortlle om den blodige Krigs Rdsler; Alt tyder dog nu paa at Freden vil blive sluttet. Gud hvor megen Sorg og Elendighed er dog i nogle Maaneder ei rullet op! Jeg hrer vel engang fra Dem, faaer et Brev selv; det nste jeg skriver vil blive til Frken Harriette. Endnu engang, hils hende og Fru Hnschel ligesaa de Venner jeg maaskee har paa St Croix. Nu har De vel lst Lykke Peer - En engelsk Oversttelse af den er allerede udkommet i New York i Scribners monthly Magazine. Lev hjertelig vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad