H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Robert Henriques 15. maj 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 15. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 15 mai 1871.

Kjære Robert!

Tak for dit Brev! Det var en heel Pose Nyheder inde fra Byen og inde fra Stuen, dertil et heelt Blomsterløg af Hilsner, [overstr: af Hilsener], jeg sender ligesaa mange igjen og jeg haaber de holde sig til de alle vel ere uddeelte. Fortæl dine Forældre at jeg i disse Dage har læst en østerlandsk historie "Abdallah eller Firkløveret", den har ret fornøiet mig, den er værd at læse, det maa de begge og det maa ogsaa Du, der er en Ægypterdreng og en Beduindreng, hvis Historie vi faae at høre saa lyslevende som om man levede med dem i Byen og i Ørkenen. Du veed vel at den gamle Gaard Basnæs, hvor jeg boer, har et historisk Navn, den skulde egentligt kaldes Busnæs eller Bussenæs. Busse betød i gamle Dage en Sørøver og Næs, veed Du er en Jordskrænt ved Havet. - Du vil altsaa / forstaae at Bussenæs betyder det Stykke Land paa Kysten hvor en Sørøver boer. En saadan har her levet og bygget i gammel Tid; da vare alle Børn og Qvinder bange for en saadan Busse og derfor skriver sig endnu den Tale til at skræmme: "Nu kommer Bussemanden!" See nu veed Du det om Du ikke har vidst det før. Du kan jo engang i en lang Ferietid skrive en Sørøver-Komedie om "Bussemanden", - dette lille Brev er i Papiret groet sammen med Brevet til lille Marie [Brev], de to Breve ere to og dog eet Stykke, ligesom de sammenvoxne Siamesere, men dette taaler at skilles ved Sax eller Kniv uden at hvert enkelt lider Skade, men spræt dog fra med Forsigtighed! og her med Lev vel for i Dag, din Ven

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Til Robert Henriques.

Adresse.Hr Mægler Martin Henriques

Tordenskjoldsgade No 1 i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 350, billed 6967-70)