H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Marcus Spring 24. juli 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 24. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Marcus Spring
Sprog: dansk, engelsk.

(Redaktionen af Dagens Nyheder, håndskriften er ikke HCAs men formentlig Watts)

Mr. Marcus Spring

Dear Sir

It is a long time since I heard from you and your wife, but I am convinced that I have been in your kind remembrance, and that my countryman, Mr. Robert Watt, editor of a daily paper in Copenhagen, who brings you these lines, will be able to tell me many pleasant things from my American friends when he, towards new year, again shall be in Denmark.

From the three Danes that you know particularly well and made friends with, Frederikke Bremer, Jette Wulff and H. C. Andersen, I am the only one left. You will know my latest work, the American edition of my collected works. I have at least asked the editors to send you a copy.

It is the first time Mr. Robert Watt is visiting America, and he is only going to stay a few months there; he is editor of "Dagens Nyheder" / he has trevelled very much and understands to relate what he has seen and gone through. I shall be very glad to read his discriptions of your new and mighty country. I am conviced that you will do for him what you can and I hope that you will find he es a talented and amiable coutryman of

your affectionate friend

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 360, billed 7000-01)

Kjære Hr Marcus Spring!

Længe har jeg ikke hørt fra Dem og Deres Frue, men jeg er forvisset om at være venligt i Deres Tanke og at min Landsmand Hr Redacteur Watt, som overbringer denne lille Skrivelse vil naar han mod Vinteren igjen kommer tilbage kunde fortælle mig meget Godt og Glædeligt om min kjære amerikanske Venner. Af de tre Danske De særligt kjende og som De venligt kom imøde, Frederika Bræmer, Jette Wulff og H. C. Andersen, er nu kun jeg tilbage. De vil vide om min seneste Virksomhed, den amerikanske Udgave af mine / samlede Skrifter maa være kommen i Deres hænder, jeg har bedet Forlæggerne derom. Hr. Robert Watt kommer for første Gang til Amerika og bliver som sagt kun nogle Maaneder, han er Udgiver af "Dagens Nyheder", han er en Mand der har reist en Deel og forstaaer at gjengive hvad han seer og læser. Jeg glæder mig til at læse hans Skildringer fra Deres mægtige, rige Land. Jeg er forvisset om at De vil komme ham tjenstvilligt imøde og i ham finde en elskværdig talentfuld Landsmand af Deres hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 157)