Dato: 31. juli 1871
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 31te Juli 1871

Kjere Etatsraad Andersen!

Som sdvanlig har der hver Dag optaarnet sig en Uendelighed af Forhindringer, der har gjort det umuligt for mig at faae Stunder til at passiare lidt med Dem, hvilket jeg saa inderlig gjerne havde gjort, isr for at takke for Deres kjere Epistel fra Jnkping, som jeg modtog ved Bordet i Fredags Middag. De har rimeligviis ikke modtaget min Mands Brev, som han sendte Dem, med Indlg af et Telegram, som han havde faaet fra Hgg, med Foresprgsel om naar De ankom til Gteborg; han har sendt det poste restante til Jnkping. Jeg antager at De nu alt for et Par Dage siden er ankommet dertil og at De befinder Dem vel og tilfreds, at De har seet vor gode Ven Hgg, og mange andre Venner af Dem og af Deres Musa. Det har da vret et forskrkkeligt ustadigt Veir, dog idag har det vedvarende vret smukt, skjndt det ikke har luftet saa lidt. Min Mand havde da vret paa Toldboden og forgjeves ventet paa at sige Dem Farvel og herhjemme vilde de lige til at gaae op i Taarnet for at vifte derfra en Afskeds Hilsen. Anna har Gud vre lovet havt det jevnt godt, idag har hun vret paa Teglgaarden, hvor det mrkelig nok ikke blste. Hos Johanne ere de atter hjemsgt af Sygdom, idet .... [uafsluttet]

Hibroplads d. 1 August 1871

Kjre Etatsraad Andersen!

Min Kone bad mig imorges at fortstte hendes Brev, da hun ikke vilde lade hengaae lngere Tid forinden hun lod hre fra sig, og hun befandt sig ikke saa vel, at hun kunde fortstte Brevet, da hun havde lidt af Gigtsmerter i Skulderen og muligen vilde holde Sengen idag.

Hos min Datter Johanne er der en heel Deel Skranteri med Brnene, navnligen Sally og Otto dog er det Noget bedre idag. - Jeg sendte Dem et Brev til Jnkping poste restante , for at sige Dem at Hgg havde telegrapheret til mig for at erfare, naar De kunde ventes i Gteborg og for at bede Dem om at anmelde Deres Ankomst, tillige indesluttede jeg et Brev (- med Poststempel Helsingr) formodenltig fra Collins i Hellebk. Disse Breve har De neppe faaet, skjndt de maa vre indtruffet til Jnkoping med samme Tog, hvormed De kom dertil. - Vi savne Dem Alle meget paa Rolighed, saavel de Store som de Smaa. Igaar var lille Herman i Besg han spurgte strax: hvor er Andersen? Naar jeg kommer hjem er det mig ganske uvant ikke at see Deres venlige Ansigt fra Vinduet bag Rullegardinet, og Deres sprgende Blik - om det nu er Tid at gaae i Vandet? Jeg haaber at De har det rigtig godt, navnlig at Deres Helbred er efter nske, for da tvivler jeg ikke paa at De i fuldt Maal vil nyde al den Venlighed og Imdekommen man vistnok kappes om at vise Dem, og glder jeg [mig] til at hre en Beretning om Deres Triumphtog i Broderlandet. Med de bedste nsker for Dem og de hjerteligste Hilsener Deres Dem hengivne og hiagtende Ven

Moritz G Melchior

P.S. Jeg har tilskrevet Herr Kneppelhout angaaende den unge Violoncellist han interesserede sig for, jeg forventer at De er ankommet efter hans Afreise fra Christiania. Min Kone sender mig nu et Brev, som er adresseret poste restante Gteborg, og som jeg afsender dertil idag, medens jeg for Sikkerheds Skyld sender nrvrende til Christiania.

Tekst fra: Niels Oxenvad