Dato: 13. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund
Sprog: dansk.

Rolighed den 13 October 1871.

Kjære Fru Lund!

Det er sandeligt formegen Godhed, at De vil afskrive "den store Søslange" og jeg frygter at det vil falde Dem vanskeligt at læse min Skrift; imidlertid hjertelig Tak for det venlige Tilbud; jeg sender Dem min eneste Afskrift, De vil nok vogte den vel. I Manuskriptet har jeg med blaa Blyant sat et X, det betyder at jeg ønsker, hvor et saadant staaer skal en ny Linie begynde. - Hils Deres Mand, og vær inderlig takket for Deres Velvillie.

Ærbødigst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 363, billed 7010)