Dato: 10. juni 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 10 Juni 1873

Kjere Etatsraad Andersen!

Deres rare Brev af 3die Juni har jeg modtaget og seer jeg deraf at De havde forladt det yndige Glion, og dengang allerede var i Genf; nu antager jeg at denne Skrivelse vil trffe Dem i Interlaken, hvor De rimeligviis vil opholde Dem en Tid, da der ogsaa er godt at vre. Derhen sendte jeg et Brev poste restante, som De vel har modtaget. Maatte jeg nu hre udtalt af Dem selv at De flte Dem bedre, at Deres medfdte gode Humeur var vendt tilbage tilligmed de manglende Krfter. - Veiret er desvrre endnu bestandig meget ustadigt. Vi have havt varm Sommer i 5 Dage; hvorpaa et meget strkt Uveir, der trak over Byen i den Grad afkjlede Luften at vi Dagen efter det havde vret 18 sank ned til 4, saa vi maatte tye til Kakkelovnsvarmen. Imorges var det endnu regnfuldt og mrkt men efter 12 kom Solen frem og nu straaler hele Naturen venlig og oplivende og giver Haab om flere smukke Dage. Det er en sand Fryd hvor godt Anna har befundet sig siden hun kom hjem, hun er livlig og glad og har i disse Dage havt det bedre end den meste Tid af Vinteren. Det har altid vist sig at hun saa godt taaler Sreisen, og naar nu blot Veiret bliver varmt igjen, skal hun ofte gjre smaa Seilture. Louise har vret inat ude hos Johanne for at hjlpe hende med Indpakning, da hun i Aften reiser, ikke til Modum, som frst var bestemt, men til Pyrmont, hvor hun kan bruge de samme Svovlbade, som i Norge. Pyrmont ligger, som De maaskee veed omtrent en 5 Timers Jernbanekjrsel fra Hamborg, i de[t] Hannoveranske og der er det ikke saa uciviliseret som der skal vre i Modum. Hun tager Otto, der ogsaa skal bruge Bade, og en Pige med, og bliver fulgt af min Svoger Mose, der i Sndags Morges kom hjem fra Hamborg for at give sin Stemme i Borgerrepresentant Mdet til Valget af en ny Raadmand og Borgermester og nu efter endt Forretning (De vil af Bladene see at forrige Gouverneur Schlgel er bleven valgt tilligemed Hiesteretsadvocat Hansen) reiser han til London, men flger dem frst til Pyrmont, hvor de unge Oppenheims ere og iforveien have bestilt Vrelser til dem. Brnene skal vre paa Rolighed imidlertid, hvortil jeg glder mig meget, naar det kun ikke bliver for megen Tummel for Anna, da jo ogsaa den unge Fru Heimann fra Altona med sine to Brn komme hertil i Begyndelsen af Juli. At Birgitte er kommet i Pension i Vevey har De formodentlig hrt; hun er meget glad og tilfreds deraf. Jeg har endnu ikke seet de Photographier min Svigersn har taget paa Glion, jeg glder mig til dem, da jeg venter at finde Dem, kjere Andersen derpaa. Idag er det Grev Moltkes Fdselsdag, jeg har skrevet igaar, og det skulde gjre mig ondt om jeg havde glemt at minde Dem derom itide, hvilket jeg har tnkt paa at gjre. Har jeg ikke gjort det? Tnk blot hvor heldigt det var at Dttrene bestemte sig til at gaa hjem over Hamborg, ellers vilde de have vret ombord i den strke Storm og frst imorges er Skibet "Louise" kommet hertil. Fra Hgg har jeg i lang Tid intet hrt, jeg antager at han maa vre bleven i Bonn, thi Capitain Aaqvist med Konen havde sgt ham i Berlin, men der vidste de intet om ham, men troede at han var reist til Italien. Tilgiv mig kjere Andersen, dersom jeg undertiden fortller en Ting to Gange, det holder jeg grumme lidt af, men det kan hndes naar man skriver til saa mange. Dersom De kommer over Mnchen da glemmer De vel ikke at opsge Bertha Wegmann; jeg skal i nste Brev, sende Dem hendes Adresse. De vil da see hendes store Billede, som skulde have vret her paa Udstillingen og De vil bringe hende venlige Hilsner fra mig. Deres lille Veninde og Modstander i Crocketspil Henriette Meyer, og hendes Broder ere reist til Schweitz, hvor de vil blive en tre Ugerstid. I Vevey vil de nok erkyndige sig om hvor De er reist hen, men husk dog paa at sprge om dem i Interlaken. - I Sndags havde vi en behagelig Dag med Jhnckes, det er saa hyggelige Mennesker som jeg holder meget af. Jeg har intet Interessant at meddele Dem, og vil derfor ikke lgge lnger Beslag paa Deres Tid, men bede Dem med Deres sdvanlige elskvrdige Overbrenhed at tage tiltakke med disse Linier, der skulde bringe Dem mine oprigtige nsker om en snarlig Bedring og varme oprigtige Hilsner fra hele Huset, fra alle de Venner, der jevnligen med Interesse sprge til Dem og som glde sig til at gjensee Dem forfrisket efter Deres Udflugt. Den kjere Bgh vil ikke vredes fordi jeg ikke besvarer hans Brev; dersom jeg havde noget Srligt at melde da skulde jeg gjre det, men De vil forsikkre ham om at jeg stter stor Priis paa at hre fra ham og naar han [er] i Forlegenhed for at anvende sin Tid, naar han da engang igjen vilde glde mig med en af sine nydelige poetiske og stemningsfulde Epistler, da vil de blive modtaget med megen Tak og Fornielse.

[i marginen, s. 5:]

Det er Deres Skovmrker.

[i marginen, s. 6:]

I Haab snart at hre fra Dem kjere Andersen, forbliver jeg Deres altid hengivne

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad