Dato: 19. juni 1873
Fra: H.C. Andersen, Nicolaj Bgh   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldsttersen

den 19 Juni 1873.

Kjre unge Ven! I dette ieblik fik jeg Brev fra Deres Moder, hun skriver at hun har faaet Efterretning fra Hgg i Berlin at han Dagen efter at have sendt sin Skrivelse vilde reise "til Glion for at trffe sammen med Andersen". Deres Moder tilfier hvor upraktisk det er af Hgg at reise der hen uden frst at sprge om jeg endnu var der og hun troer at han ikke veed Deres Adresse, saa at han rimeligviis reiser lige igjennem Vevay; jeg skriver derfor strax til Dem, at De kan sende ham et Par Ord og De faaer da vist hans Besg; jeg lgger her i min Skrivelse et lille Brev til ham, som De nok sender snarest. Hvor det dog er kjedeligt at han ikke har ladet betids forhre hvor jeg var i Schweitz, jeg kunde saa let have indrettet min Reise derefter og det havde vret mig en stor Glde at mdes med ham og vexle vore Tanker. - De var altsaa i Genf samme Dag som Bgh og jeg; ja vi ventede halvveis at skulle have kjrt med Dem derhen, men De ere nok tagne tidligt afsted fra Vevay. - Vi tilbragte fire smukke Solskinsdage i Genf; Hr Jrgensen havde haabet at De under Opholdet der havde besgt ham, vi vidste ikke i hvilket Hotel De var at finde. Een Dag bleve Bgh og jeg i Frieburg, jeg naaede op, og han over, den verste Hngebro, var desuden i Kirken og hrte der det storartede Orgel. I Interlaken blev Veiret mindre godt og jeg havde der den Fortrd at lse i et Nummer af Dagbladet en Artikel fra Amerika, en Lgn fra Ord til andet om mig. En amerikansk Journalist skal have besgt mig i Kjbenhavn og meddeler hele vor Samtale, men denne er aldeles lgnagtig og saa vidt jeg kan faae ud af den har Besget vret under min Sygdom og da - ja da har Mennesket slet ikke vret hos mig, saa at det hele er en flau And; jeg har skrevet til Bille om der br svares herpaa eller lade den And flyve. Jeg har rgret mig meget og er aldeles kommet ud af det gode Humeur jeg havde i Bern, hvor jeg med Bgh tilbragte en saare behagelig Middag og Aften i Professor Dors Huus. Jeg lste to af mine Eventyr, Brnene overrakte mig en Laurbrkrands og jeg fik Alperoser af dem nste Dag paa Banegaarden da jeg tog afsted. Hvor Familien Dor dog er elskelig, jeg er glad ved dette Bekjendtskab. Fra Interlaken seilede jeg med Bgh til Giessbach og blev der i to Dgn for to Gange at see den feeagtige Belysning af Giessbach; den Vei maa De tage naar De reiser hjem. Nu ere vi i Brunnen og blive her i otte Dage saa at jeg nok kan faae et lille Brev fra Dem poste restante. Hils Pastor Dors, men srligt Professoren, siig ham at jeg har det mindre godt, da jeg ikke taaler nogen strk Sindsbevgelse, og det har jeg faaet ved den dumme Lgnehistorie, tnk Referenten lader mig fortlle at jeg har vret sammen i Schweitz med Napoleon og hans Moder, at jeg har seet den russiske Keiser lege med sine Brn; jeg har aldrig seet dem og saa lader Mennesket mig ideligt fortlle om Personer jeg aldrig har talt om. Her til er nu Intet at svare, isr da jeg har den Tro at Referenten slet ikke har vret hos mig, at Alt er lavet! jeg seer imidlertid intet Morsomt eller Interessant deri. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Blot en venlig Hilsen, kjre Melchior! Og jeg beder Dem hilse den deilige Genfers. Smukt er der her i Brunnen, Vierwaldstdtersen ligger som et dybt ie mellem de kmpemssige grnne Bjerge, og jeg glder mig til at skulle vre her i 8 Dage; men hvor kjnt jeg end finder det her, lyser der dog en endnu deiligere Glands over Glion og dets Omgivelser. Vi sees i Kjbenhavn, og jeg haaber, det bliver et gldeligt Mde. Deres hengivne

Nicolai Bgh

Tekst fra: Niels Oxenvad