Dato: 22. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 22 August 1873

Kjre Ven!

Seent igaar aftes fik jeg din Skrivelse; gid at vi ved dit venlige Besg havde faaet den Udtalt og drftet, nu maa jeg skrive ind til Dig, Du igjen skrive ud til mig, og der gaaer Tid, som ikke maatte gaae. St mig lidt mere ind i Sagen. Hvem er Geheimeraad Scheele? Er der ikke to af det navn, personlig kjender jeg kun Een. Hvem Andre end han med dette Embedes Bortgivelse? Skrive direkte til Kronprindsen vil jeg ogsaa gjerne, men jeg sagde Dig / igaar at jeg siden min Hjemkomst i Sygdom, ikke har seet mig istand til at sende nogen Taknemmeligheds Skrivelse til Kongehuset, uagtet mit Hjerte har saa stor Trang der til. Jeg fik i Schweitz Brev fra vor Kronprinds, jeg var da i Interlaken, altsaa paa Hjemfarten fra Glion; Kronprinden reiste da til Sverrige og med min Takkeskrivelse blev det udsat, selv blev jeg mere og mere svag og saaledes er jeg kommet hjem uden at han endnu har modtaget et Ord fra mig; strax i min Henvendelse til ham nu at komme som den Sgende, er min Flelse imod, men lad mig vide naar jeg senest kan skrive om din Sag til ham, jeg sende da frst mit eget Taknemligheds Brev. Vr forvisset om at jeg vil og skal gjre havd jeg kan for Dig. I Dag fler jeg mig syg, det er med stor Besvr jeg skriver! Hils vor Ven Watt. Snarest venter jeg Brev fra Dig med alle mig ndvendige Oplysninger.

Din trofaste gamle

Ven

H. C. Andersen

Til

Hr Edgard Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 424-26)