Dato: 30. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 Sept 1873.

Kjre Fru Melchior! Op ad Dagen er Veiret blevet bedre, men ikke Humeuret, ellers havde jeg vret ude hos Dem; men man maa tnke paa at skaane sine Venner naar man aandeligt falder sammen. Min gamle Barber, der nu kaldes Doctor, har besgt mig i Dag, Doctor Meyer har gldet mig med Besg og medens han endnu var her kom Hornemann , senere paa Dagen seer jeg vel Collin, fire Lger paa een Dag! men mit Velbefindende seer jeg ikke! Nu er et heelt Aar gaaet og jeg sidder endnu som Prinds Agib i Eventyret; ingen Lge har Livets Urt! - Fra Frken Raaslff har jeg Brev med mange Hilsener til Dem; hun sprger mig om Hggs Adresse, jeg veed den ikke, hvor senderDe Brev til ham? - Collins komme til Byen i denne Uge. Den lille Pige hos unge Drevsens har allerede aflagt Besg i Rosenvnget; hun blev trukket i en lille Vogn. Vil De hilse hele Familien Henriques? Det er gldeligt at see hvor vel Deres Svigerinde seer ud! Hendes Sster, Fru Salomonsen, berede mig igaar med Besg og medbragte en Kurv med Blomster og Frugt. Hils Deres Mand og Brn og tnk, som altid, venligt paa Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad