H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 6. oktober 1873

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 October 1873.

Kjære Fru Melchior! Frøhlich kom da igaar, saa at det var godt jeg ikke lod mig lede af min Lyst til at tage mod Indbydelsen til "Frokost paa "Rolighed". Nu glædede jeg mig saa meget til at samles med Dem idag paa Høibroplads, see Dem og Deres, see lidt af Festligheden, men jeg har ikke Kræfter der til; idag har jeg det særdeles daarligt. Jeg vovede mig igaar Middags hen til Deres Broders, var ogsaa ganske livlig der, men blev snart træt og kjørte allerede hjem Kl 6 1/2; da jeg kom ud af Vognen og skulde op ad Trappen, var det mig en svær Gang, ingensinde i Vinter var den mig saa tung, mine Been svigtede mig og jeg blev i en Grad stakaandet saa at jeg ved hvert Afsats paa Trappen stod og leed. Aftenen var heller ikke god, Natten derimod bedre; hele Formiddagen har jeg kæmpet mellem at komme hen paa Høibroplads eller blive hjemme, da jeg tilsidst tog Frøken Ballin paa Raad, var dette at jeg burde blive hjemme, jeg var, saae hun, daarligere i Dag end i de andre Dage; sidder jeg ganske stille, ja selv nu jeg skriver, har jeg det bedre, men ved kun at gaae fra Stue til Stue faaer jeg Hjerte-Klappelse! - Hils Deres Mand og Børn, alle Kjære! seer jeg maaskee Een eller Anden af Dem før De i Dag kjører ud? Hvor det dog er fortvivlende saaledes at skrante eller være syg som jeg.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad