Dato: 17. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17 October 1873

Kjre Ven

Imorges fik jeg fra Gregoire to Sdler til Underskrift om at give ham Ret for altid, til at overstte mine Historier og Eventyr, der fulgte intet Brev med fra ham eller fra den der med Fodposten har her ladet mig erholde disse Skrivelser. Udskriften er ikke Robert Watts Haand, derimod ligner den Din. Har Du sendt mig disse Papirer eller veed / Noget om disse, da vr saa venlig at lade mig det vide, thi jeg veed aldeles ikke til hvem jeg har her at henvende mig og til Hr Gregoire selv har jeg for en 14 Dage siden lade skrive ligesom ogsaa efter hans nske tilsendt ham i Krydsbaand min Biographi ledsaget af mit Portrt, men ikke hrt et Ord herom. Da jeg endnu er meget lidende og alt Skriveri er mig en Besvr, falder den hele franske Oversttelses Sag mig ikke lidet trykkende . -

Gld mig med et Besg, Nyhavn N: 18, jeg er ganske sikkert hjemme til kl 1, skinner da Solen, saa kjrer jeg ud for dog at faae lidt frisk Luft. jeg vilde / ogsaa gjerne tale med Dig om en Idee, Du maaskee knde udfre. Vor gode Ven, Robert Watt, kom da aldrig at besge mig, det har bedrvet mig! jeg forstaaer aldeles ikke hvorfor jeg aldrig seer ham, og nu reiser han jo til Amerika.

Kan Du kun komme en bestemt Dag og Tid til mig, da opgiv den og jeg venter Dig. Med mit Befindende gaaer det meget langsommeligt fremad.

venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 427-29)