H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 11. november 1873

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 11. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 November 1873.

Kjære velsignede Fru Melchior! I Dag fløtter De til Byen! deiligt Solskin følge Dem herind og fylde Stuerne, især for Frøken Annas Skyld. Gid hun ret maae trives her i Hjemmet denne Vinter! Jeg er glad ved at være nu saa temmeligt i Nabolauget, thi det begynder at blive for koldt til at flyve ud af Byen, sidder man ikke i Pels og lodne Reise-Støvler. Igaar og i forgaars var det imidlertid min Agt at kjøre til "Rolighed", men begge Dage blev jeg, efter at have gaaet en halv Timestid om i Holbergsgade, saa stakaandet og feberkold at jeg maatte sætte mig i Kakkelovns Krogen for at samle Kræfter, den ene Dag for at tilbringe Middagen hos Deres Broder, igaar for at være hos Collins. Det førstnævnte Besøg endte som sædvanligt med at jeg leed stor Besvær i Bryst og Knæ med at komme op ad Trappen, igaar gik det lidt bedre, men alt Fremskridt til godt Helbred har Sneglegang, jeg er nær ved at tabe Modet. - Imidlertid vil jeg nu tage fat paa at slutte mit Levnet, det vil sige end mere udarbeide den Deel der er udkommet i New York og saa at fortsætte den senere Part; jeg indseer nok at jeg ogsaa denne Vinter vil blive bundet til Stuen. Klage nytter jo ikke, den er piinlig for de oprigtige Venner og ynkelig for mig selv! Hils Deres Mand og Børn. Paa Torsdag-Middag ellers en anden tilkommende Torsdag, mælder jeg mig til en Plads ved Bordet, men i alle Tilfælde, om Gud vil, har De mit Besøg paa anden Tid i denne Uge! - Velkommen til Byen! Glæde og Velsignelse herinde!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad