Dato: December 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Studenterforeningens Seniorat
Sprog: dansk.

Fra frste Frd har det vret mig imod at Foreningen gav en Ballet, der paa nogen maade faae Udseende af en Parodi paa et Arbeide paa den Danske Scene er fremstaaet, i en hi Festanledning og kun i Forbindelse med denne har nogen Tendents; jeg udtalte denne min Mening, men den blev saa almindelig afviist, som aldeles feilagtig at jeg selv meente her at det var en Taabelighed med Hr Holst at give nogen Idee til Price samt selv antyde Musikvalget, thi efter min Flelse burde ikke nogen Musik af Festballetten afleveres at have give nogle Ideer der i og for sig ere hist uskyldige saae jeg igjen paa Theatret en fornyet Opfrelse af Baletten og det var nu galt eller ei, jeg blev overvldet af en Uvillie imod at dette Ballet og at jeg ikke som sdvanlig hjalp med hvor jeg kunde. / Arbeidet parodierendes; jeg udtalte for Hr Holst og Hr Suensen hvad jeg flte og sagde at jeg aldeles ingen Deel mere vilde have deri, bad dem ikke at give denne Ballet og da Musikken jo nok samme Morgen var kommen under Hnder hos ham der skulde ordne den, og endnu ikke en eneste Prve havde vret, maatte man, da jeg tilbd til samme Aften at levere een eller anden Idee, der kunde udfres i Ballettes Sted, Parodien igjen kunde gaae tilbage, Hr Smetou vilde det ikke, og erklrede det var jo Alle lige gode om den, som alle tegnede Komediar Foreningens Hus? Havde jeg nu sat Programmet sammen, da vilde jeg fordre det tilbage, men da jeg kun har nogen Deel deri, kan jeg ikke meere, end hvad jeg har gjort og Tilfldet alt er, udtale min Ulyst for /

Balletens Opfrelse og nu som det Sidste, skriftligt gjre Senioratet opmrksom paa, at jeg troer, det ikke er til Foreningens Tarv at give denne Parodie gaves. skeer det, da maa der srges for at den bliver given idet mindste moderne, og flere Tilstninger, som holdbart. - At jeg ikke hrer til de Folk, som kun gjre Hindringer hvor noget Smukt eller Godt skal udrettes men at jeg altid har viist Foreningen min Iver og Beredvillighed, hvor jeg kunde gjre noget til dens Tarv, troer jeg Senioratet maa vide fra den lange Tid jeg har vret Medlem af Studenterforeningen rbdigst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 162-64)