H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 11. februar 1874

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 11. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 11 Feb: 1874

Kjære Fru Melchior! Her er 21 Smaavers; naar de bedste af disse tages i et Par Afskrifter ville de kunne drives op til det nødvendige Antal for den unge Spaaqvinde paa Maskaraden. Jeg er forkjølet, har ondt i Halsen, men haaber dog til Gud at vi ses imorgen. Hils hjerteligt Deres Mand og Børn!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Vers ved Maskaraden uddeelte ved en Spaaqvinde.

--

Gamle Gunild fra "Barselsstuen",
Boer paa fjerde Sal hos Fruen
Omme i Sanct Gertrudstræde,
Dit Besøg vil hende glæde;
Hun kan Fremtids Syn Dig skaffe,
Hun kan spaae i Kort og Kaffe,
Hun er klog det gamle Skarn.
Jeg er hendes Barnebarn.

--

Tro paa Ingen, ei Dig selv
Godt humeur Du prise!
"Lystig hen ad Livets Elv!"
Være din Devise.

--

Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat,
Men altid i Lilla, saa gaaer det Dig godt.

--

Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags Avisen,
Men tag kun den som har Pengegrisen;
Thi Penge – Penge – Du kan tro mit Ord,
Penge blev en Magt paa denne Jord.

--

Gaa til Theatret! – Ved Himlens Stjerner
Du bliver en Guldmønt, jeg sværger ved Berner!
Du fylder Kassen med Ører og Kroner,
Du løber op til selv Millioner.
Vælg denne Bane – gaa ikke i Spaaner!

--

"Natten lang
Dands og Sang
Til Musik og Bægerklang!"
Det for Dig er Livets Gang.

--

Nu er Du paa Maskerade,
Og det paa Højbroplads;
Imorgen paa Østergade,
Saa er Du Lykkens Mads.

--

Du er Poet,
Du er Prophet,
Du er Een jeg aldrig har seet;
Men fra Hoved til Fødder
Er Du proppet med Lykkens Nødder.

--

Der voxer for Dig, – ja vær Du glad!
– En Kjærest paa hvert et Veibredblad.

--

Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen,
Stormen suser fra Nordkap til Hveen;
Men Du skal faae, til Kulden har Ende,
Penge nok til Kul og til Brænde!

--

Mig Gamle spørger Du Unge,
Hvad Skjæbne Dig forestaaer.
"Pyt sagde Peer til Kongen!"
Ja det er det Svar Du faaer.

--

Mandag være Dig Mærke-Dag,
Paa den skal Du heise dit Bryllups Flag.

--

Naar Vaaren rider Sommer i By,
Faaer Du en Hat af Silke – eller Bly!

--

Jeg føler dit lille Hjerte dikke –!
Jeg spaaer Dig – nei, jeg siger det ikke

--

Naar Skoven bliver grøn,
Opfyldes dit Hjertes Bøn.

--

Du finder din Lykke i Kjøbenhavn,
Naar Du løber Fastelavn.

--

Du skal ikke troe al Snik og Snak,
Tænk, det er Løgn, og siig – mange Tak!

--

Dig Laurbær og Myrthe er skaaret;
Hvad klæder Dig bedst i Haaret?

--

Een seer man født for Prosa og En for Poesi,
Een skabtes for Agurker og Een for Potpourri.

--

Hvad ei et Solkys folder ud
Maa modnes ved den skarpe Lud.

--

Den fineste Blomst med bedste Villie,
Tidt ender som Bælg med stor Familie!

Tekst fra: Niels Oxenvad