Dato: 31. marts 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Skjrbk d: 31 Marts 1874.

Kjre Hr. Etatsraad!

Desvrre kan jeg iaar ikke personlig bringe Dem min Lyknskning den 2den April; men Demaa ike tro, kjre Hr Etatsraad, at jeg derfor har glemt denne Dag. Tvertimod mine bedtse Tanker ville iovermorgen vre hos Dem, og jeg vil hermed bringe Dem min hjerteligste Lyknskning. - Gid det nye Aar maa ret gjengive Dem Deres Sundhed, som De nu desvrre i saa lang Tid har maattet savne. - Men i det forlbne Aar er De dog aabenbart - om end langsomt - gaaet betydeligt frem, saa vi kunne nre grundet Haab at Vorherre i det nye Aar, De nu gaaer ind i, vil skjnke Dem Deres fulde Sundhed tilbage. - Den skjnne Vaar har jo nu allerede begyndt at indfinde sig, og den vil sikkert ikke undlade at give Dem hr. Etatsraad, som ret er Varmens Ven, sine Velsignelser.

Idet jeg af Hjertet, kjre Hr. Etatsraad, nsker Dem alt Godt i det nye Aar, vil jeg tilfje min hjertelige tak for det gamle, min Tak for alle de prgtige Timer, jeg har tilbragt sammen med Dem, som altid ville vre mig uforglemmelige, min Tak for al Deres Venlighed mod mig. - Blandt de skjnneste minder fra min Studentertid, ville de mange Timer [vre], som jeg har tilbragt hos Dem, i Samtale med Dem nede i Deres hyggelige Digterhjem. hav Tak for Alt, kjre Hr. Etatsraad; jeg haaber, at Vorherre vil forunde mig endnu lnge af og til at besge og tale med den gamle og dog unge, store Digter -

- Min Familie og mange andre af Deres ubekjendte Venner og Beundrere i Nordslesvig have bedt mig bringe Etatsraaden deres Lyknskning.

Jeg har anmodet Grevens Gartner om den 2den April at bringe Dem en Blomst fra mig, som jeg vil haabe han har gjort. Det er jo kun en Ubetydelighed, men jeg beder Dem, kjre Hr. Etatsraad, ikke at forsmaa den. -

Om De end modtager prgtigere Blomster og vrdifuldere Gaver: de kunne dog ikke komme fra et for Dem mere varmtflende Hjerte.-

Og hermed vil jeg sige Dem Farvel! Jeg har det godt i mit kjre Hjem og kommer til Kjbenhavn nste Torsdag d: 9de April.

Paa Veien besger jeg Weber i Odense. - Jeg beder Dem hilse Frk. Ballin, Grosserer Melchiors og hvem De seer af mine Venner.

Dem selv, kjre Hr. Etatsraad, enhjertelig Hilsen og Lyknskning

fra Deres hengivne

Erik Oksen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)