Dato: 8. juni 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 8de Juni 1874

Min kjere Andersen!

Med et Par Ord vil jeg sende Dem min bedste Tak for de henrivende deilige Roser, som De med Deres kjerlige Opmrksomhed sendte mig. De kom netop som vi sadde ved Frokostbordet og opvakte almindelig Beundring. Jeg bandt smaa Trpinde til Stilkene for at Roserne kunde hve sig efter den ubekvemme Stilling, som de havde indtaget paa Reisen, skjndt de jo rigtignok vare svbt i Bomuld. Den kjere Grevinde maa jeg jo ogsaa takke derfor, da jeg er sikker paa at det var med hendes Samtykke at De sendte dem. Jeg har idag lst Ildfluen, som jeg synes meget godt om. Noget Betydeligt er det jo ikke, men derimod finder jeg det meget lovende for en Begynder. Sproget forekommer mig at vre kjnt, men derimod finder jeg Slutningen af Fortllingen ikke smukt gjennemfrt, den er noget for hurtig afbrudt. Min Svigerinde Henriette er kjrt til Byen med Harriet, Anna og Thea, Hgg er paa Pedershi, saa jeg er for ieblikket alene og har benyttet Tiden til at skrive til Fru van Herwerden i Utrecht, som har faaet en lille Datter, og til Fru Marcus i Altona. Klokken er lige paa Slaget 5, saa jeg maa sende mit Brev afsted, naar det skal komme Dem ihnde imorgen. Jeg haaber at De ret nyder det velsignede Veir og at Ntterne have vret bedre. Lev vel, kjere Andersen, og modtag disse Linier, med venlig Tak og Hilsen til Dem fra Deres stedse hengivne Veninde

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad