Dato: August 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
[Begyndelsen af brevet mangler]

[ ...] afbrudt Jernbaneforbindelsen benyttede vi Tiden og toge til Schaffhausen og vare meget glade over at se Vandfaldet. - Over Lindau fortsatte vi om Natten Rejsen og kom om Morgenen efter en anstrngt Rejse til Mnchen. -

Vi gik strax til det nye Pinakothek, som netop var aabent om Formiddagen og vare meget glade over malerierne, srligt Kaulbachs dejlige "Jerusalems delggelse". Om Eftermiddagen gik Weber og jeg til Fru Kaulbach. - Vi traf hende og Datteren hjemme og spadserede med dem i deres smukke lille Have. - De modtoge os overordentlig venligt og bleve srdeles glade over Conferentsraadens Hilsen. Fru Kaulbach er en rigtig yndig Kone, og vi bleve meget indtagne i hende. - Vi talte en halv Times Tid med dem og fortalte om Conferentsraaden og besvarede deres mange Sprgsmaal om Dem. - De bleve overordentligt glade ved at hre af mig, hvor godt Conferentsraaden havde det paa Bregentved. - Ja de har i dem trofaste Venner og begejstrede Beundrere; - det kunde tydeligt mrkes .

Da vi vilde gaa fulgte Fru Kaulbach med os og sagde da, at hun vilde indfre os "in das Heiligthum des Hauses". Vi fulgte med og bleve frte ind i Kaulbachs Arbeids- og Ddsvrelse. - Og i Sandhed vi flte os tilmode som i et "Hejligthum". Alt laa urrt som Kaulbach havde forladt det lige indtil den Bog, hvori han sidst havde lst, med Guldbrillerne ovenpaa, Vggene vare behngte med Laurbrkrandse ovenpaa Malerier og Tegninger af Kaulbach. -

Paa Bordet ved Sengen stod en Vase med Roser, som vare plukkede samme Dag paa Kaulbachs Grav. Fru Kaulbach tog Roserne og delte dem imellem os til en Erindring om Besget i Kaulbachs Hjem. - Det var et yndigt Hjem og et yndigt Besg vi aflagte der, hvorfor vi Begge hjertelig takke Dem kjre Hr. Conferentsraad. - Vi modtoge de varmeste Hilsener fra Fru Kaulbach og Datteren til Dem. - Ligeledes bade de hilse "den ungen Docter Bgh" fra dem. - Fru Kaulbach bad os takke ham for hans smukke Stykke i Illustreret Tidende.

Vi besaa dagen efter Mnchen, som jo er en prgtig By; besgte "die alte Pinakotheke" osv. - Over nrnberg og Eisenach reiste vi da hjem og besgte ogsaa Wilhelmshhe, hvorom vist Weber har fortalt. -

Jeg her at Conferentsraaden desvrre ikke har det saa godt som paa Bregentved. - Jeg nsker hjertelig god Bedring. - Det var jo en yndig Afsked fra Bregentved.

Osaa derfra har jeg hrt derom og om hvor kjr de havde faaet Dem der.

Nu farvel for denne Gang, kjre Hr. Conferentsraad. - Min Familie beder mig hilse Dem og nske god Bedring. -

Jeg beder hilse Melchiors.

De hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne

Erik Oksen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen