Dato: 16. september 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hjerting d: 16de September 1874.

Kjre Hr.Conferentsraad!

Hjertelig mange Tak, kjre Hr.Conferentsraad, for Deres yderst kjrkomne Brev forleden. - Grevinden lovede i sit Brev iforgaars at bringe min forelbige Tak derfor. Jeg vilde lnge fr have skrevet til Dem, men jeg vidste ikke, hvor De opholdt Dem og da jeg i en Avis saa berettet, at De var taget paa Landet (Taarbk troer jeg der stod). Jeg besluttede da at vente med at skrive, idet jeg haabede snart enten gjennem Grevinden eller direkte at hre fra Dem.-

Det gjr mig meget ondt, at De ikke mere har det saa godt som paa Bregentved. Vi gldede os Alle ret over de jensynlige fremskridt, De gjorde i den Tid, og jeg haabede allerede, at De snart fuldstndig vilde vre kommen Dem af Deres Sygdom. - Jeg har ikke i al den Tid, jeg har kjendt Dem, seet Dem saa livlig og rask, som De var paa Bregentved. - Dog Vejret har jo siden den Tid vret saa ustadigt og koldt, at man ikke kan undre sig over, at De under disse Forhold ikke ganske kunde blive Gigten ls. - Men i hvert Tilflde kan man jo slet ikke sammenligne Deres nuvrende Tilstand med den ifjor, og De kan rigtignok med god Grund, som De skrev, iaar se Vinteren med Ro imde. De har altsaa begivet Dem i Vinterkvarter; jeg haaber, at De der befinder Dem vel, og Gud give De der maa tilbringe en rigtig god Vinter! Jeg haaber da, at det kjre Bregentved til Sommer kan glde sig til Deres Besg.- Jeg er vis paa, at De da vil glde Alle derude. - Det glder mig hjertelig, at have mrket og bestandig mrke, hvor kjr baade Gamle og Unge derude have faaet, Dem i den Tid, De nu i Sommer efter saa lang Tids Forlb gjstede Bregentved.-

Hvad os angaaer, saa er vi altsaaa ikke, som Conferentsraaden mente, vendte tilbage til Sjlland. Nej vi befinde os endnu i Sommerkvarteer herovre ved det rullende Vesterhav. - Vi have forresten befundet os vel herovre. Hjerting er en lille venlig By, og i den frste Tid var der en Del andre Badegjster, navnlig fra Varde, saa det var ganske livligt her. Nu ere vi ene, og jeg skal ikke ngte, at det nu er noget ensomt, og at jeg glder mig til at vende tilbage til Bregentved. Badene ere magels dej1ige; Vandet er uhyre salt og altid i strk Blgebevgelse; - nu begynder det dog at blive noget kjligt at springe ud i Vesterhavet. - I det stormfulde Vejr, vi have haft, have vi stadigt seet Havet i Oprr og hrt det drne ude fra Dybet som en fjern Kanontorden. -

Det er meget interessant ogsaa at have gjort Bekjendtskab med denne Egn, hvor jeg aldrig fr har vret. Vi have ogsaa tilss herfra gjort Udflugter ud til nogle vilde er, der ligger udenfor Kysten her, hvor der er hje Klitter og umaadelige Sandstrkninger. - Greven kommer imorgen hertil og med ham skulle vi en Tur til Fan. - Hemming og jeg ere ivrige Jgere og gjennemstrejfe med Bssen paa Nakken Heden vidtomkring, saa vi faa grundigt Bekjendtskab til Jyllands Vestkyst hernede. - Greven kommer som sagt imorgen hertil fra Udlandet og paa Sndag eller Mandag rejse vi til Bregentved.- Grev Frederik og Joacbim rejste videre til Milano og Venedig, hvorfra de vende tilbage. - Jeg tnker snart at komme en lille Sviptur til Kjbenhavn og glder mig da til at hilse paa Dem. - Grevinden og mine tre kjre Drenge sende Dem de venligste Hilsener. - Endelig de hjerteligste Hilsener fra Deres hengivne

Erik Oksen

[I Margin s. 4:] Jeg beder Dem hilse Grosserer Melchiors og Frk. Ballin & Fru Koppel.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen